Afbeelding

Oog voor de toekomst

Lokaal

Het waterschap gaat de komende jaren fors investeren. Daarbij heeft het waterschap oog voor de grote uitdagingen die spelen zoals klimaatverandering én oog voor de toekomst van inwoners en bedrijven op de Zuid-Hollandse eilanden.

De uitdagingen waar het waterschap voor staat zijn groot. Als gevolg van zeespiegelstijging zijn dijkversterkingen nodig. Gemalen en waterzuiveringen van 40 jaar oud moeten opgeknapt of vervangen worden. 

Ook zijn investeringen nodig om te zorgen voor voldoende zoet water en om om te gaan met steeds meer voorkomende droge en natte periodes. Wegonderhoud en verduurzaming zijn onderwerpen waarop Hollandse Delta ook moet inspelen.
Grote uitdagingen, grote investeringen
Het algemeen bestuur, vertegenwoordigers van politieke partijen en belangenverenigingen die het beleid vaststellen en controleren of het goed wordt uitgevoerd, vinden de investeringen dan ook onvermijdbaar.Heemraad Frank van Oorschot: ‘We gaan op volle kracht vooruit, scherp aan de wind varend. Er liggen grote opgaven, dus daarom juist ook scherp aan de wind zeilen. Wat nu op ons bordje ligt moeten we ook nu oppakken.

De forse investeringen gaan impact hebben op de belastingtarieven, maar daarbij houden we oog voor de inwoners en bedrijven. Wat dit concreet betekent voor de belastingtarieven wordt in november bepaald.’