Afbeelding

Wisselingen in het bestuur van de Stichting Vrienden van hospice De Cirkel

Mens en Maatschappij

Hospice De Cirkel heeft een vestiging ten behoeve van de inwoners van de Zwijndrechtse Waard in Hendrik-Ido-Ambacht en sinds eind 2020 een vestiging voor de inwoners van de Alblasserwaard in Papendrecht. Als het in het ziekenhuis of thuis niet meer kan, zijn deze ‘bijna-thuis-huizen’ een waardevolle mogelijkheid voor mensen om te midden van hun naasten hun laatste levensfase door te brengen. Alle vrijwilligers zijn specifiek opgeleid om de bewoners en hun naasten nabij te zijn. Zij zorgen voor eten, drinken en vooral voor liefdevolle aandacht. De eigen thuiszorgorganisatie en de huisarts van de bewoners geven de nodige medische zorg. 

Sinds de oprichting van hospice De Cirkel is ook een vriendenstichting actief, te weten de Stichting Vrienden van hospice De Cirkel. Deze vriendenstichting is verantwoordelijk voor de fondsenwerving voor het hospice en als zodanig heel belangrijk voor hospice De Cirkel om haar mooie en betekenisvolle werk te kunnen doen. 

Vorige maand werd tijdens een vrijwilligerslunch afscheid genomen van vier bestuurders van de vriendenstichting vanwege het verlopen van hun statutaire termijnen. Aansluitend kon het bestuur weer worden aangevuld.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van hospice De Cirkel bestaat nu uit de volgende leden:
Arie van den Herik, voorzitter
Cees van Breugel, vicevoorzitter
Thirza Romkes, secretaris
Eric van Wingerden, penningmeester
Nico van der Veen
Sasja Ouwens-van Bommel

Het bestuur wordt ten behoeve van de fondsenwerving in de Alblasserwaard en in de Zwijndrechtse Waard ondersteund door de ‘ambassadeurs’ Jan van de Wetering en Cees Romkes. De ambassadeurs ondersteunen het bestuur bij de organisatie van activiteiten ten behoeve van het hospice.

Wilt u meer informatie over hospice De Cirkel, wilt u het financieel steunen of vrijwilliger worden? Stuur dan een mail naar secretariaat@hospicedecirkel.nl. Alvast bedankt voor uw hulp en betrokkenheid!