Afbeelding

Poepborden rondom de Steenen Kamer!

Algemeen

De kinderen van de Steenen Kamer laten hondenbezitters zien hoe het hoort!

Hondenpoep staat al jaren lang nummer 1 in de 'Top 10 van Ergernissen in de Openbare Ruimte' van burgers. Dit ondanks het feit, dat elke gemeente wel een verordening kent, die aangeeft waar honden, al dan niet aangelijnd, wel of niet uitgelaten mogen worden en hoe er met de hondenpoep moet worden omgegaan. In Zwijndrecht staan sinds afgelopen woensdag rondom de Steenen Kamer borden, die hondenbezitters erop wijzen, dat ze de hondenpoep moeten opruimen.

Het probleem Hondenpoep
Hondenpoep vormt voor heel veel mensen een grote ergernis, zeker als de hondenpoep lukraak op het trottoir of in een speelveldje voor de kinderen wordt gedeponeerd. Hoewel elke gemeente wel een verordening kent waarin staat hoe met hondenpoep om moet worden gegaan en welke stevige boetes er op het niet naleven van deze regels staan lijkt het probleem Hondenpoep in de praktijk welhaast onoplosbaar. Veel hondenbezitters vinden, dat met het betalen van de hondenbelasting het opruimen van de hondenpoep een probleem van de gemeente is. Inmiddels zijn 147 gemeenten in Nederland mede om die reden gestopt met het heffen van hondenbelasting! Daarnaast is handhaving van het hondenbeleid duur en heeft hondenpoep geen hoge prioriteit, de pakkans is dan ook bijzonder klein. Zoals bij veel ergernissen uit de Top 10 van Ergernissen roepen wetgeving en handhaving in de praktijk eerder weerstand op dan dat zij effectief zijn.

Bewustwording als oplossing
Mensen bewust maken van een probleem en ze aanspreken op hun gedrag en verantwoordelijkheid blijkt vaak beter te werken dan het voorschrijven van regeltjes en het uitdelen van boetes. Dat hebben ze in Zwijndrecht goed begrepen. Vorig jaar nog vroeg de gemeente met de campagne 'Zwijndrecht wordt poepsjiek' op ludieke wijze aandacht voor de overlast van hondenpoep. Op een grote poster die door heel Zwijndrecht hing stonden een sjiek uitgedoste vrouw en haar grote hond naast een butler die een gouden drol op een diensblad droeg. 'Hondenpoep, daar trappen we niet in' was het motto achter de campagne. Inwoners van Zwijndrecht konden de poster als raamposter bij de gemeente aanvragen en voor hun raam hangen. Daar werd massaal gebruik van gemaakt. En in maart van dit jaar reageerde de gemeente op een brief van groep 3 van de basisschool De Twee Wieken waarin onder meer werd aangegeven, dat de kinderen last hadden van hondenpoep, met het uitdelen van sleutelhangers met hondenpoepzakjes. De zakjes kunnen zij aan hondenbezitters geven en daarmee zijn de kinderen nu een beetje 'hondenpoep ambassadeurs'.

Poepborden rondom de Steenen Kamer
Carry Breur, de oma van Mason, die op de Steenen Kamer naar school gaat krijgt, ergerde zich al langere tijd mateloos aan de hondenpoep rond deze school, notabene een verbodsgebied voor honden! Op haar initiatief besloot de school een tekenwedstrijd over hondenpoep uit te schrijven onder de leerlingen van de school. Van de drie mooiste tekeningen zijn borden gemaakt, die rond de school zijn opgesteld. Afgelopen woensdag heeft Wethouder Jacqueline van Dongen samen met de drie winnaars van de tekenwedstrijd deze zogenaamde 'poepborden' onthuld. Alle kinderen kregen een sleutelhanger met hondenpoepzakjes om uit te delen aan hondeneigenaars. Op die manier wil de gemeente een steentje bijdragen aan het bewustwordingsproces rond het thema hondenpoep met als uiteindelijk resultaat, dat Zwijndrecht niet alleen 'Poepsjiek', maar ook 'Poepvrij' wordt!

Tekst en foto's: Jan O'teur

Lees hier de digitale editie

Zwijndrecht

Hendrik-Ido-Ambacht

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug. U ontvangt dan elke week de edities in uw mailbox.