Afbeelding

Wie woonde daar aan de overkant?

Algemeen

Slotgracht
Wat me vaak opvalt als je in Den Brommert boven uit het raam van de Spoorkamer kijkt, is het idyllische watertje waar die kamer op uitkijkt. Waarom ligt dat water daar, vroeg ik me ooit eens af….

Het is oorspronkelijk een deel van de slotgracht rond de 14e-eeuwse hofstede, die Henric Yden Wittenzoon liet bouwen nadat hij Ambachtsheer werd van een deel van de Zwijndrechtse Waard. Zoals u waarschijnlijk wel weet, is ons dorp Hendrik-Ido-Ambacht naar hem vernoemd.
Zijn vader Witte Henric Ydenzoon had voor een zestiende deel deelgenomen aan de bekostiging van de herindijking van de waard, die in 1332 gereed kwam. Als dank daarvoor had hij een stuk grond, een ambacht, gekregen van graaf Willen lll, ook wel Willem de Goede genoemd.
Deze slotgracht stond in open verbinding met de Waal, omdat het meeste vervoer in die tijd over water ging. Het huis van Henric Yden stond op het stuk grond dat omgeven werd door die slotgracht die tot voorbij het huis ‘Zomerlust’ aan de Achterambachtseweg liep.

Steenplaats
Vermoedelijk is daar in de buurt van dat huis een steenplaats aangelegd. Net als bij de latere steenplaatsen langs de Veersedijk, werd hier de klei uit de Waal gehaald en aan de andere kant van de ‘dijk’ (in dit geval de Achterambachtseweg) gevormd, gedroogd en gebakken. Vroeger legde men zo’n steenplaats (tijdelijk) aan bij het te bouwen huis en waarschijnlijk zijn de stenen van de huidige Dorpskerk ook daar gevormd en gebakken.
In een 17e-eeuwse acte staat “….de steenplaats van Wijt Franken van den Nes….” en dát land lag achter de grond waar Den Brommert op gebouwd is.

Huis Boucquet
Na de vernieling van deze Ambachtsheerlijke hofstede, vermoedelijk in 1572 door Spaansgezinde troepen, bouwde de rijke Dordtse familie Boucquet het fraaie huis Boucquet op ongeveer deze plaats. In 1858 werd hiervan nog gesproken van het “….adellijke huis Boucquet, thans een aangename buitenplaats….”, zoals er meerdere buitenplaatsen in onze waard lagen van rijke Dordtse families die de warme, vuile stad die Dordrecht was in die tijd, ontvluchtten. Aan het eind van de 19e eeuw is het huis geheel verdwenen en rest ons slechts de afbeelding.

Haventje
Dat deel van de slotgracht werd in de loop der tijd een haventje met een zo geheten laad- en loswal voor kleinere schepen die de Waal op konden varen. Niet voor alle schepen was dat mogelijk omdat ze door de Oostendamse sluis moesten en daarom niet te hoog opgeladen mochten zijn. Dan werden de in de haven overgeladen of op lagere schepen of op boerenwagens, die de lading naar de bestemming brachten. Toen de gemeente de laad- en loswal voor het vroegere gemeentehuis aanlegde, het huidige pand van kapper Pons, raakte dit haventje in onbruik en bleef alleen een romantische aanblik over. Als u ook eens wilt genieten van deze aanblik, bent u op de openingstijden van harte welkom in de Spoorkamer van ons pand aan de Dorpsstraat.
We zijn geopend op woensdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur.