Krijgt Zwijndrecht met de komst van asielzoekers ook te maken met overlast zoals elders in het land? Foto: Alice van der Plas
Krijgt Zwijndrecht met de komst van asielzoekers ook te maken met overlast zoals elders in het land? Foto: Alice van der Plas

Vraagt Zwijndrecht hoge tol van inwoners?

Lokaal

De gemeente Zwijndrecht gaat tijdelijk 300 asielzoekers uit Ter Apel en Budel plaatsen in het Ara Hotel aan de Veerweg. In ruil daarvoor krijgt de gemeente hulp van het rijk ter bestrijding van de problematiek in achterstandswijken. Maar wat staat omwonenden te wachten met de komst van deze asielzoekers, waarvan een gedeelte in het Groningse en Brabantse dorp op ernstige wijze de openbare ruimte verstoort. Vraagt deze deal niet teveel van het incasseringsvermogen van de Zwijndrechtse inwoners? Wethouder Robert Kreukniet geeft antwoord.

In april worden de eerste asielzoekers uit aanmeldcentra Ter Apel en Budel in het Van der Valk-hotel Ara opgevangen voor de duur van drie jaar. Dat heeft wethouder Kreukniet recentelijk laten weten. Het rijk gaat Zwijndrecht als tegenprestatie helpen bij haar problemen met achterstandswijken. De eerste gedachte die daarbij opkomt, is dat het plan voor opvang bewust gelanceerd is als wisselgeld om een deal met de overheid te bewerkstelligen om daar geld voor vrij te maken. Kreukniet ontkent dit niet, maar trekt het breder: “Wij hebben ingezet om aandacht te hebben voor de gemeente Zwijndrecht en haar problematiek, hier vallen ook de achterstandswijken onder.” Uit welke landen de asielzoekers komen en of er minderjarigen bij zijn, weet de wethouder niet: ”Wie er straks precies in het hotel komen wonen, wordt bepaald door het COA. Dat is nu nog niet bekend. Dat is afhankelijk van de instroom van asielzoekers in Ter Apel. Het COA streeft naar een mix van alleenreizenden en gezinnen. Er komen maximaal driehonderd asielzoekers in het hotel wonen, waaronder maximaal 60 alleenstaande minderjarigen. Dit zijn jongeren in de leeftijd van 15 tot 17 jaar, die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen.”

Overlast en veiligheid
Wethouder Kreukniet geeft blijk van sympathie voor de omstandigheden waarin asielzoekers verkeren in Ter Apel en spreekt over ‘schrijnende gevallen’ in een krantenartikel van het AD. Daar tegenover staat dat de inwoners aldaar zo geteisterd worden, dat zij een burgerwacht in het leven hebben geroepen. Deze krant confronteert de wethouder waar de Ter Apelse inwoners sinds jaar en dag mee te kampen hebben. De dorpsbewoners worden dagelijks geconfronteerd met schokkende taferelen. Zo zien zij masturberende mannen voor de ramen van hun huizen; tuinen en trottoirs worden als openbaar toilet gebruikt. Ook in de omgeving van het AZC Budel is de noodklok geluid. Burgemeester Roland van Kessel van Cranendock is de overlast van asielzoekers in zijn gemeente meer dan zat. Van Kessel spreekt in een brandbrief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over “een onhoudbare situatie van geweld, diefstal en bedreigingen, dat een deel van de bewoners van het azc veroorzaakt.” Is de wethouder niet bang dat met de opvang deze overlast ook de Zwijndrechtse inwoners zal treffen? Kreukniet adresseert de vraag in algemene bewoordingen: ”We hebben afspraken met het COA over de inzet van veiligheid. Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Tussen 8.00 uur en 22.00 uur zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast worden er door het COA op locatie beveiligers ingezet. Deze zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De gemeente let op de veiligheid rondom de locatie met boa’s en een straatcoach. Er is structureel veiligheidsoverleg tussen COA, gemeente Zwijndrecht, handhaving en politie met betrekking tot de veiligheid. Waar nodig is er tussentijds contact met het COA en de politie. De vluchtelingen krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid, maar ook omgangsvormen in Nederland.Op de opvanglocaties van het COA gelden huisregels en de bewoners worden geacht zich daaraan te houden.”

Informatiemarkt
Dat de Zwijndrechtse inwoners ook kennis genomen hebben van de overlast en de ongepaste praktijken die asielzoekers bij de AZC’s erop na houden, bleek maandag 22 januari tijdens een informatiemarkt in Spektakel. Buurtbewoners noemden vooral hun veiligheid als grootste punt van zorg. Ook geloven zij dat het vooral een ‘verdienmodel’ voor de gemeente is, hetgeen Kreukniet ontkende. Ook een veel gehoorde opmerking was dat alles al beklonken zou zijn, maar volgens vertegenwoordigers van de raad is dit niet het geval. De raad vergadert later over wensen en bedenkingen, is op de website van de gemeente te lezen.

Inmiddels is er door tegenstanders een petitie gestart tegen de komst van de asielzoekers.

Tekst: Jacqueline van Dalen