Afbeelding

Vertrouwensbreuk in coalitie

Lokaal

Een situatie met alleen maar verliezers. Zo laat het wegstemmen met 12 tegen 11 stemmen van de beoogde wethouderskandidaat Marcel Fierens zich het beste beschrijven. Fierens was door SGP/CU voorgedragen als opvolger van André Flach, die op 1 november vorig jaar afscheid nam.

Fierens leek als registeraccountant een uitstekende kandidaat om wethouder te worden met financiën in zijn portefeuille. Hij had er ook zin in. “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen vanuit de fractie. Ik zie uit naar een goede samenwerking en heb enorm veel zin om aan de slag te gaan in deze mooie gemeente!”, schreef hij in oktober vorig jaar geleden op zijn Linkedin. Vanaf dat moment heeft een oude zakenrelatie van Fierens zich in ellenlange mails aan politieke partijen en pers tegen deze voorgenomen benoeming gekeerd. Hij beschuldigde Fierens van ’dubbele petten’ in zijn vorige functie als directeur van een accountantskantoor. Noch Fierens zelf, noch Platschorre willen ingaan op een uitnodiging van De Brug om hun visie te geven.  Platschorre meldt dat zijn fractie heeft besloten om in gesprek te gaan met de coalitiepartijen over de ontstane situatie. “Om dat proces niet te verstoren is afgesproken niet naar buiten te treden of mededelingen te doen in de pers”. Ook Fierens heeft besloten niet in te gaan op het aanbod om mee te werken aan een interview.

Vertrouwensbreuk
Platschorre en zijn fractie beschouwen het tegenstemmen van de voorgedragen wethouder als een vertrouwensbreuk in de coalitie. Het kan immers niet anders dan dat een aantal gemeenteraadsleden van coalitiepartijen VVD, CDA en Gemeente Belangen in de geheime schriftelijke stemming tegen Fierens heeft gestemd. Hij wil daarover eerst met de andere partijen praten. In een eerste reactie vorige week – na de stemming – noemde Platschorre het tegenstemmen “meewerken van de raad aan ondermijning van het openbaar bestuur”. Voordat er zo’n gesprek is geweest lijkt hij niet een andere kandidaat te willen voordragen.

Mede gezien de niet-aflatende stroom berichten en beschuldigingen van de oud-zakenrelatie liet de gemeente – mede op verzoek van Fierens zelf – een uitgebreid integriteitsonderzoek doen door een extern bureau. Daar kwam geen reden uit om hem niet te benoemen. Aangenomen mag worden dat dit voor SGP/CU en ook Fierens zelf reden genoeg was om de voordracht tot wethouder door te laten gaan. Tegelijkertijd kan het SGP/CU in gesprekken met andere partijen toch niet ontgaan zijn dat de  campagne van de oud-zakenrelatie van Fierens tegen hem vragen opriep en twijfel zaaide. De SGP/CU heeft er daarbij steeds voor gekozen in het openbaar niet op de beschuldigingen in te gaan of deze te weerleggen.

De vraag is dus nu of het vertrouwen tussen de coalitiepartijen hersteld wordt. SGP/CU heeft daarbij het recht een andere kandidaat voor te dragen maar is daartoe niet verplicht. Dan zouden de coalitiegenoten alsnog een andere wethouder kunnen voordragen. Ze kunnen er ook voor kiezen met drie wethouders verder te gaan. Dat zou de bijzondere situatie opleveren dat SGP/CU - als grootste partij – sinds decennia geen wethouder in het college zou hebben.

Grootste verliezer is natuur Fierens zelf. Op Linkedin blikt hij terug. “Na een lang proces kwam maandag 15 januari jl. de voordracht van mijn benoeming in stemming in de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht. Alle seinen stonden op groen: een verklaring van goed gedrag en een goed doorlopen integriteitsonderzoek door Berenschot. Een zorgvuldig proces dat de gemeente heeft doorlopen zoals dat hoort. Helaas kreeg mijn voordracht niet de meerderheid in de raad. Zoals jullie zullen begrijpen ben ik enorm teleurgesteld dat ik niet de kans krijg om me als wethouder in te zetten”. schrijft Fierens op LinkedIn.

Tekst: Trudy Wehrmeijer