Marja van Driel (Voedselbank), Alie Tas (Historisch Genootschap), Chris de Visscher (Voedselbank), Wenny van der Hee (CDA Ambacht), Jos van Driel, Winanda Spruijt en Klaas Bax (afvaardiging kerken).
Marja van Driel (Voedselbank), Alie Tas (Historisch Genootschap), Chris de Visscher (Voedselbank), Wenny van der Hee (CDA Ambacht), Jos van Driel, Winanda Spruijt en Klaas Bax (afvaardiging kerken). Foto: Corine van Driel

Afval weggooien zonder gedoe

Lokaal

De pasjes moeten nog worden verstrekt maar het besluit is genomen. Een klein aantal organisaties met een ANBI-status en veel vrijwilligers krijgen een ‘eigen’ afvalpasje. De organisaties betalen dan het vaste tarief aan reinigingsheffing plus het reguliere bedrag per vuilniszak. Het vaste tarief krijgen zij via een subsidie van de gemeente terug.

“Staan regels ten dienste van mensen of mensen ten dienste van regels?” Dat was voor Wenny van der Hee, fractievoorzitter van het CDA in de raad, het criterium om zich – samen met de fractie van de PvdA – hard te maken voor een regeling voor deze instellingen. Het gaat in de praktijk om de kerken, het Historisch Genootschap en de Voedselbank. In het verleden konden de organisaties hun huishoudelijk afval kwijt in de ondergrondse afvalcontainers van de gemeente in de omgeving van hun organisatie. Maar inmiddels werken hun huidige privé-pasjes niet meer voor alle mollen in het dorp. Dat betekent dat de vrijwilligers het afval mee naar huis zouden moeten nemen, vaak op de fiets. En als vrijwilliger betalen voor het grijze afval van een organisatie gaat ook te ver.

Kerken
Winanda Spruijt, lid van het dagelijks bestuur van het College van Kerkmeesters  is blij met het besluit van de raad. “Maar we weten nog niet hoe we een eigen pasje voor de kerken moeten aanvragen”, zegt ze erbij. Ze legt uit dat de drie hervormde kerken en de Open Hofkerk worden beheerd door een heel team van vrijwilligers voor kostersdiensten en schoonmaak. Sinds de invoering van het nieuwe pasjes-systeem heeft steeds één van de vrijwilligers de afvalzak mee naar huis genomen. “Maar als er niemand met de auto is, dan blijft de zak staan en dat is niet prettig”. Winanda hoopt dat het eigen afvalpasje per kerk er snel komt. “Dat hangen we dan in de meterkast en dan kan de vrijwilliger van dienst het afval weg gooien. Dat geldt zowel voor de groene als de grijze zak”.

Alie Tas, scheidend voorzitter van het Historisch Genootschap meldt dat in Den Brommert het afval netjes wordt gescheiden in plastic, papier, groenafval en restafval. “Momenteel kunnen we met mijn privépas het groene en grijze afval kwijt in de bak vlakbij Den Brommert. Maar we hebben enige tientallen vrijwilligers en het is veel praktischer om in Den Brommert zelf een pasje te hebben, zodat iedereen die dienst heeft, zonder gedoe het afval kan weggooien”. Ook Alie Tas meldt dat het Historisch Genootschap nog niet weet hoe zij nu zelf aan een pasje kan komen. “Het zal vooral fijn zijn voor het groenafval, waar nu de koffiefilters in verdwijnen. Een grijze zak verwacht ik dat we hoogstens een maal per maand zullen hebben”.

Voedselbank
De Voedselbank is misschien wel de organisatie met het meeste afval. Bestuurslid Frans de Swart is deels tevreden met de regeling. “Het vastrecht krijgen we via een subsidie terug maar we moeten wel €2,50 per zak betalen”. Hij legt uit dat dat voor zijn organisatie nog oploopt. Potten en blikken met een tenminste houdbaar tot datum mogen tot een jaar na die datum nog in de pakketten worden gestopt. “Daarna moeten wij het weggooien bij het restafval”. Hij hoopt nog voor dergelijk afval mee te kunnen liften in een grote container voor restafval bij een bedrijf. “Maar het is in ieder geval fijn dat we een pasje krijgen voor het groenafval voor bijvoorbeeld rotte appels en dergelijke”.

Tekst: Trudy Wehrmeijer