Tamara Breugem-Vermeire, participatiecoach bij VluchtelingenWerk
Tamara Breugem-Vermeire, participatiecoach bij VluchtelingenWerk

Participatiecoach Statushouders gestart in Hendrik-Ido-Ambacht

Lokaal

H.I.Ambacht - VluchtelingenWerk Nederland gaat in opdracht van de gemeente aan de slag om statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, te begeleiden naar participatieplekken. Help jij mee?

Gestart
Begin januari is Tamara Breugem – Vermeire begonnen als participatiecoach bij VluchtelingenWerk in Hendrik-Ido-Ambacht. Tamara is niet nieuw bij VluchtelingenWerk, ze werkt er al ruim vijf jaar in diverse rollen, o.a. als projectleider arbeidsparticipatie en trainer van nieuwkomers. “Participatie is zeker geen nieuw onderwerp voor mij, ik vind het het leukste en belangrijkste thema binnen de begeleiding van vluchtelingen naar zelfredzaamheid”, vertelt Tamara. Hendrik-Ido-Ambacht is wel een nieuwe plek. “Ik werkte in de regio Zuidwest, waar Hendrik-Ido-Ambacht ook onder valt, maar eerlijk gezegd was ik er nog niet eerder geweest. De komende tijd zal ik dan ook gebruiken om wat meer bekend te worden met de gemeente en alle relevante partijen.”

Participatie
“Mensen willen graag meedoen en een actieve bijdrage leveren aan de samenleving”, geeft Tamara aan. Nu mensen een huis hebben gekregen in Hendrik-Ido-Ambacht en eindelijk kunnen beginnen met het opbouwen van hun leven, durven ze ook weer naar de toekomst te kijken en stappen te zetten. Maar zonder een netwerk en kennis van hoe de Nederlandse (werk)cultuur in elkaar steekt is het lastig voor statushouders om dat zelf te doen.” Veel statushouders hebben in eigen land gewerkt en zouden niets liever willen dan in Nederland ook weer aan de slag gaan, maar werkervaring sluit niet altijd aan. Ook is het lastig om te beginnen als je de taal nog niet spreekt. “Daarom kijken we naar laagdrempelige mogelijkheden om een start te maken met meedoen, participeren. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats. Voor sommige statushouders, die bijvoorbeeld ook Engels spreken, zou er misschien al een stap richting betaald werk gezet kunnen worden.”

Meehelpen
Om mensen naar participatieplekken te kunnen begeleiden is het belangrijk dat die lokale plekken er ook zijn. Heb jij als stichting, vrijwilligersorganisatie of bedrijf in Hendrik-Ido-Ambacht (of directe omgeving) misschien mogelijkheden voor mensen om aan de slag te gaan? Meld het bij VluchtelingenWerk! “Misschien willen organisaties wel, maar weten ze niet precies hoe”, zegt Tamara, “we kunnen dan samen kijken naar de mogelijkheden en organisaties ondersteuning bieden bij het maken van een plekje en begeleiden bij plaatsing.”

VluchtelingenWerk is ook op zoek naar een vrijwilliger, bij voorkeur iemand met een lokaal netwerk, die het leuk vindt om deelnemers te coachen naar een participatieplek en te begeleiden als ze gestart zijn.

Heb jij mogelijkheden of interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Tamara! 

Tbreugem@vluchtelingenwerk.nl
06-22827390