Herinrichting laad- en losplaats Hoogambacht
Herinrichting laad- en losplaats Hoogambacht

Laan van Welhorst wordt een stuk veiliger

Lokaal

De Laan van Welhorst staat al jaren bekend als de gevaarlijkste weg van Ambacht. In de periode van 2014-2023 zijn 86 ongelukken geregistreerd. 35 keer raakte iemand daarbij gewond. Ondanks diverse pogingen om het aantal ongelukken omlaag te brengen is dat tot nu toe niet gelukt. Maar daar gaat verandering in komen. Wethouder Verkeer Jauharina Oelfke-ten Seldam en Strategisch adviseur Laurens Mourik doen uit de doeken hoe de herinrichting van de Laan van Welhorst in 2025 deze weg stukken veiliger gaat maken.

Doorn in het oog
De veiligheid van de Laan van Welhorst is al jaren een doorn in het oog van veel bewoners van de wijk Volgerlanden, maar ook van degenen, die regelmatig op de fiets of anderszins gebruik maken van het fietspad langs deze weg of de oversteekplek bij het winkelcentrum.

Knelpunten
Uit diverse onderzoeken in de afgelopen jaren zijn de volgende belangrijkste knelpunten in verband met de veiligheid op de Laan van Welhorst naar voren gekomen:
1. De oversteekplaats Sophiapromenade
2. De laad- en losplaats bij Hoogambacht
3. De kruispunten van het tweerichtingsfietspad langs de laan
4. Het kruispunt Jacobuslaan-Laan van Welhorst
5. De oversteek voor fietsers bij de rotondes

Simpele oplossingen
De geconstateerde knelpunten zouden vrij simpel kunnen worden opgelost, zo dachten burgemeester en wethouders enige jaren geleden. Om te beginnen zouden de busbanen moeten vedwijnen. Door het opheffen van de busbanen zou vervolgens ruimte ontstaan voor een fietspad aan de oostzijde van de laan. Dat zou in beginsel een eenrichtingsfietspad vanuit Zwijndrecht richting Ambacht kunnen worden. Tevens zou er dan meer ruimte ontstaan bij de los-en laadplaats om vrachtverkeer veilig het fietspad over te laten steken. Verder zou het kruispunt met de Jacobuslaan een rotonde kunnen worden, zodat linksaf slaan vanaf de Jacobuslaan een minder riskante operatie wordt.

Provincie werkt ten dele mee
De uitvoering van deze simpele oplossingen blijkt in de praktijk evenwel niet zo simpel. Want om deze plannen uit te voeren is toestemming van de Provincie nodig. En die komt er maar ten dele. Het geheel schrappen van de busbaan is voor hen onbespreekbaar. “Er moet evenwicht zijn tussen het belang van verkeersveiligheid en dat van de doorstroming van het openbaar vervoer’’, aldus de Provincie. Het tweerichtingsfietspad kan daardoor niet worden opgesplitst in 2 eenrichtingsfietspaden aan beide zijden van de laan.

Uiteindelijke plannen
In overleg met de Provincie, belanghebbenden, omwonenden en ondernemers is nu gekozen voor de volgende plannen om de Laan van Welhorst zo veilig mogelijk te maken voor alle gebruikers van deze weg:
1. De busbanen wordt alleen opgeheven op het stuk tussen de Jacobuslaan en de oversteekplaats bij de Sophiapromenade;
2. De oversteekplaats wordt verhoogd uitgevoerd wat een snelheidsremmend effect heeft. De oversteekplekken voor voetgangers en fietsers worden gescheiden en worden aanmerkelijk veiliger doordat minder rijbanen moeten worden overgestoken;
3. Er wordt bij de laad- en losplaats voor vrachtwagens bij Hoogambacht meer ruimte gecreëerd, waardoor deze niet langer achteruit het fietspad hoeven te kruizen;
4. De kruising met de Jacobuslaan wordt een rotonde;
5. De middenberm van de Laan wordt dichtgezet, waardoor het niet langer mogelijk wordt linksaf over de andere rijbaan over te steken;
6. Het veiliger maken van de oversteek voor fietsers op de rotondes door bij de aansluiting op de rotondes de busbaan en de autobaan samen te voegen.

Verwacht effect van de plannen
“Niet alle onveilige situaties kunnen volledig worden opgelost. Binnen de beperkte beschikbare ruimte hebben we een belangenafweging gemaakt tussen verkeersveiligheid, het bereikbaar houden van de winkels en de doorstroming van zowel de auto, het openbaar vervoer, de fiets als de voetganger. Dit betekent dat ook in de nieuwe situatie er nog steeds sprake is van kruising van veschillende verkeersstromen. In de nieuwe situatie is echter geen sprake meer van achteruitrijdende vrachtwagens, die voet- of fietspaden kruisen bij de laad- en losplaats. De meest onveilige situatie wordt met deze aanpak daarom wel opgelost. De inrichting wordt maximaal afgestemd om het gewenste verkeersgedrag af te dwingen. Individueel ongewenst verkeersgedrag zal helaas altijd blijven plaatsvinden”, aldus Jauharina Oelfke-ten Seldam en Laurens Mourik.

Tekst: Jan O’teur
Sheets: Jens Ingenieurs & Adviseurs

Herinrichting van de oversteekplaats Sophiapromenade
Geplande rotonde Jacobuslaan