Afbeelding
Chris Moorman

Gratis overdekt en bewaakt stallen

Lokaal

Rondom station Zwijndrecht is het stallen van fietsen met regelmaat een geweldige chaos. Onder de verbodsborden staan regelmatig fietsen en scooters geparkeerd maar ook worden fietsen her en der geparkeerd . Het lijkt soms of fietsers al rennend vanaf hun fiets naar de trein zijn vertrokken, maar toch staan ze op slot.

Goed gefaciliteerd
Al sinds tweeduizend eenentwintig jaar is er gewerkt aan goede stallingen rondom het station, faciliterend aan de treinreiziger. Wie in het gebied rondloopt, zou kunnen denken dat het allemaal niet goed geregeld is, maar wie verder kijkt ziet dat er voldoende faciliteit binnen en buiten is.

Aan twee zijden van het station zijn fietsenstallingen waar men zijn/haar fiets kwijt kan. Dat kwijt raken lezen we ook terug op social media. Het zijn dan fietsen die door een nieuwe eigenaar meegenomen worden en waar je als reiziger niet op zit te wachten. Daarvoor is er ook al sinds 2021 de mogelijkheid om je fiets binnen te stallen. Overdekt en simpel toegankelijk in de fietsenkelder waar zelfs een ov-fiets te huren is. Het gebruik van de fietsenstalling is voor de eerste 24 uur gratis.

Service
De overdekte en bewaakte stalling biedt de treinreiziger de mogelijkheid om prettig op pad te gaan. De trein moet in de toekomst een meer metro-achtig vertrek en aankomsttijd krijgen waardoor het stallen dan minder gehaast kan omdat de eerstvolgende trein vlot komt. Het blijft tot de tijd van een nieuw spoorboekje dus nog wel opletten.

Ondertussen zijn er nog steeds bijeenkomsten die voorafgaand aan de vernieuwing plaatsvinden onder de noemer: de oude lijn. Behalve via internet kan men op donderdag elf april vanaf kwart voor zeven in de duurzaamheidsfabriek van het Da Vinci college aan de leerparkpromenade vijftig in Dordrecht terecht.

Onbekend maakt onbemind
De gemeente Zwijndrecht maakt bewust reclame voor de overdekte en bewaakte fietsenstalling op de social media kanalen Dit om mensen bewust te maken van de service van de eerste vierentwintig uur gratis parkeren van de fiets. De aanpak van foutparkeren en het ruimen van fietswrakken of lang verkeerd geparkeerde fietsen is ook iets wat regelmatig terugkomt. Het blijft bijzonder dat mensen hun bezit zo parkeren dat een ander er niet door kan. Deze vorm van houding en gedrag wordt ook wel terug gezien bij auto’s die kort parkeren ook weleens zien als vierentwintig uur.

Toekomstgericht
Het OV wordt wel als noodzakelijk gezien voor de toekomst gezien het aantal huizen dat er gebouwd wordt rondom de stations. Zwijndrecht is daarin met de ontwikkeling binnen het Diztrikt ook druk mee. De fiets neemt een belangrijke plaats en binnen het verkeerscirculatieplan waarin het stomp principe van toepassing is. Stomp betekent ; stappen, trappen, OV, Maas en Privé auto. Daarin past de positieve benadering van de fiets richting station goed in. Wilt u de fiets veilig parkeren, kies dan voor de (gratis) fietsenkelder of denk anders aan het stevig parkeren binnen de fietsenstalling buiten aan één van de twee zijden van in de stalling die door Prorail zijn neergezet.

Minder overlast
De auto kan ook op het park and ride worden geparkeerd wat daarvoor ingericht is aan de zijde van de westelijke parallelweg. Mensen in de omliggende wijk zullen daarvoor dankbaar zijn. Parkeer veilig en voordelig zonder overlast is de boodschap van de gemeente en doe mee in het gesprek met prorail.

Tekst + foto’s: Chris Moorman

Afbeelding