Afbeelding

Wij zijn er voor iedereen

Lokaal

Ze straalt bewogenheid uit als zij zegt dat haar organisatie staat voor verbinding. “Verbinding vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid en adequaat inspringen als mensen ondersteuning nodig hebben”, vertelt Yvonne Zuidgeest, directeur-bestuurder van Diverz. “Dit jaar zagen wij de gevolgen van een oorlog letterlijk onze wijklocaties binnenwandelen”, gaat zij verder, “jongeren vaak zoekend naar antwoorden op levensvragen over een toekomst die niet scherp te krijgen is. Wij waren en zijn er voor hen. ‘Hoe?’, hoor ik u zeggen. In ieder geval niet door hen speciaal te behandelen, maar juist het gevoel te geven dat zij erbij horen. Als natuurlijk brengen wij van mens op mens de warmte over”. 

Levend bewijs van die warmte en gastvrijheid is Najim Baddou, jongerenwerker in wijklocatie Hart van Meerdervoort. “Toen wij de vraag kregen wat wij voor de Oekraïense jongeren konden betekenen, was de eerste uitdaging hen beter te leren kennen. Hoe lastig de communicatie ook, je hebt steeds één ding voor ogen en dat is het scheppen van een band. Al gauw denk ik daarna in kansen”, vertelt Najim, “één van die kansen is hen mee te nemen in de bestaande activiteiten voor de jongeren uit de wijk. Dat heet inpassen en samengaan”, gaat hij verder, “ik stimuleer dat en tegelijkertijd monitor ik het proces van acceptatie van elkaar. Vergeet niet dat jongeren die hier al jaren komen zomaar het idee kunnen hebben dat het ineens wordt overgenomen. Dat proces in goede banen leiden is mijn uitdaging. Samengaan en er zijn voor elkaar, dat probeer ik voortdurend uit te stralen”, glimlacht hij, “het maakt immers niet uit waar je vandaan komt en om welke reden jij in Zwijndrecht komt wonen, ik ben er voor jou zodat, jij een leuke tijd hebt en gestimuleerd wordt bij alles wat je onderneemt”.

“Nee, het is niet enkel vermaak. Daar vergist men zich in”, zegt Najim nadrukkelijk, “een jongerenwerker heeft eerst en vooral oog voor de persoon en zijn talenten. Een mooi voorbeeld daarvan is een jongvolwassene, die in de Oekraïne op hoog niveau gevoetbald heeft. Het motiveert mij om hem op een vereniging te krijgen en voetbaltraining te laten geven aan de jongeren. Zo beleef ik plezier aan de groei en de ontplooiing van hun talenten”. Nu dik een half jaar verder blijven de Oekraïense jongeren komen, “en zij komen nu ook uit zichzelf”, vertelt Najim, “aanvankelijk moest ik steeds naar de boot om ze op te halen. Nu weten ze de weg en voelen ze zich thuis”.
“Dat thuisgevoel herken ik”, zegt Marcel Regeer. Hij is docent Nederlands en vrijwilliger bij de taalles. “Ik sluit mij bij Najim aan, het is oog hebben voor de mens en de behoeften. Dat staat of valt met communicatie”, vertelt hij, “mensen willen praten en zoeken naar de juiste woorden, daar help ik ze graag bij. Blij word ik van een enthousiaste bezoeker van de taalles die, nadat ik hem alles verteld had over de OV-chipkaart, zomaar het centrum van Rotterdam verkend heeft. Er ging een wereld voor hem open”. “Of het nu de Oekraïense jongeren zijn die door ons verwelkomd worden, de man of vrouw die moeite heeft met taal of het gezin dat het met deze koude dagen lastig heeft als gevolg van hoge stookkosten, er is voor iedereen een warm welkom in onze wijklocaties”, zegt Yvonne. “Diverz biedt een warme plek waar je gezien en gehoord wordt, professioneel en met het hart. Wees welkom in onze wijklocaties, je kunt bij ons jezelf zijn. Diverz is er voor iedereen”.