Melle van Dijk (links) draagt het voorzitterschap over aan Jacob Klink
Melle van Dijk (links) draagt het voorzitterschap over aan Jacob Klink

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Lokaal

Per 23 maart 2023 zal Jacob Klink worden benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van De Blije Borgh in Hendrik-Ido-Ambacht. Jacob volgt Melle van Dijk op die na 8 jaar, waarvan 5 jaar als voorzitter, aan het einde is gekomen van zijn statutaire benoemingstermijn. Tijd om met de aftredende voorzitter terug te blikken op de afgelopen jaren en de nieuwe voorzitter aan u voor te stellen.

De Raad van Toezicht
“Wat doet zo’n Raad van Toezicht nu eigenlijk?”, is mijn eerste vraag aan Melle van Dijk, 44 jaar, woonachtig op de Volgerlanden in Ambacht en sinds 2015 lid van de Raad van Toezicht van De Blije Borgh, het kloppend hart van de ouderenzorg in Hendrik-Ido-Ambacht. “Waarvan 5 jaar als voorzitter”, voegt Melle daaraan toe. “Onze taak is zorg te dragen voor de continuïteit van de kwaliteit van de zorg en het unieke karakter van De Blije Borgh. Dit doen we door als team van toezichthouders zowel de organisatorische als de financiële en culturele ontwikkelingen te bewaken. De raad is onder meer verantwoordelijk voor de aanstelling van de directie en de controle van de boekhouding. Dat 4 van de 5 leden van de raad uit Ambacht komen is daarbij een pre”.

Ontwikkelingen van De Blije Borgh
De Blije Borgh heeft met name in de periode, dat Melle voorzitter van de Raad van Toezicht was een enerverende periode meegemaakt. Van verpleeghuis is De Blije Borgh uitgegroeid tot een organisatie, die ook verpleegzorg thuis aanbiedt.
Daarvoor moest de organisatievorm aanzienlijk worden aangepast, waarbij onder andere een nieuwe laag in de organisatie moest worden ingebouwd. Een proces, dat inmiddels vrijwel afgerond is. Het personeelsbestand is in die periode toegenomen van een kleine 300 naar ruim 400 personeelsleden. Bovendien kende de organisatie in diezelfde periode 3 maal een wisseling van de directie, iets wat een soepel verloop van het veranderingsproces ook niet eenvoudiger maakte.

Gevolgen Corona
“Corona heeft in de afgelopen jaren ook een wissel getrokken op de organisatie van De Blije Borgh”, aldus Melle. “Hebben we aanvankelijk de eerste coronagolf buiten de deur kunnen houden, de tweede golf heeft ons wel getroffen. Niet alleen onder de bewoners, maar omdat er geen activiteiten konden worden georganiseerd is het aantal vrijwilligers met ruim 100 afgenomen. We willen deze mensen uiteraard graag verleiden om terug te komen want zo’n verlies aan betrokken vrijwilligers is een aderlating! Maar gelukkig is De Blije Borgh inmiddels in wat rustiger vaarwater terecht gekomen. Ik draag het voorzitterschap van de Raad van Toezicht dan ook met een gerust hart over aan mijn opvolger Jacob Klink.

De nieuwe voorzitter stelt zich voor 
“Ik ben Jacob Klink, 52 jaar, getrouwd, vader van 3 dochters en, net als Melle woonachtig op de Volgerlanden in Ambacht”, zo stelt Jacob zich voor. Jacob is werkzaam als zelfstandig ondernemer, die zich in zijn vrije tijd onder andere graag bezig houdt met het verbouwen en inrichten van oude gebouwen. Hij noemt als recente voorbeelden de Perenhof en restaurant BAS in Ambacht. Ook golft en bokst hij graag. Jacob beschikt over veel bestuurlijke ervaring en heeft affiniteit met de gezondheidszorg. Bovendien beschikt hij over een groot netwerk. Wat zijn nieuwe functie bij De Blije Borgh betreft vertelt hij: “De laatste jaren is er heel veel energie gestoken in het realiseren van de huidige situatie van De Blije Borgh. Ik spring dan ook op een rijdende trein, die goed op koers ligt. Daar gaan we nu dus weinig aan veranderen en we zien wel wat de toekomst ons brengt”, aldus Jacob Klink tot slot.

Tekst en foto: Jan O’teur