Van links naar rechts: Dirk Havenaar, Gert de Jong, Jan Heijkoop, André Flach, Gea Wiekamp. Foto: Cees van Meerten FotoExpressie
Van links naar rechts: Dirk Havenaar, Gert de Jong, Jan Heijkoop, André Flach, Gea Wiekamp. Foto: Cees van Meerten FotoExpressie Foto: Cees van Meerten FotoExpressie

Verbinding is de rode draad in het derde Actieplan Lokale Economie

Lokaal

Voorafgaand aan de raad van 3 april ontving burgemeester Jan Heijkoop als voorzitter van de gemeenteraad het eerste exemplaar van het derde Actieplan Lokale Economie. Dit plan is na vijf bijeenkomsten samengesteld door de gemeente, leden van de Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO), de Detailhandelsraad en bestuursleden van drie trekkingsgebieden van het Ondernemersfonds Ambacht (OA). Hendrik-Ido-Ambacht kent een goed ondernemersklimaat en is terug te vinden in de top van de ranglijst van MKB vriendelijkste gemeente van Zuid-Holland. Met de uitvoering van de acties zetten de deelnemers de komende vier jaar in op het behoud en verbeteren van de lokale economie.

Verbinding
Elkaar kennen, elkaars netwerk delen en elkaar helpen. Verbinding loopt als een rode draad door dit nieuwe actieplan. Door elkaar te ontmoeten op bijeenkomsten, door informatie en kennis te delen en door gebruik te maken van een sociale kaart voor ondernemers wordt de kracht van het samenwerken gestimuleerd. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de acties in het plan. Dirk Havenaar (Manifesto): “Bij lokaal ondernemen is de hoofdzaak: weet bij wie en waar in Ambacht wat te koop is.”

Nieuw actieplan richt zich ook op innovatief ondernemen
Nieuw is het thema innovatief ondernemen. Ondernemers worden gefaciliteerd om innovatief te blijven in productontwikkeling en bedrijfsvoering. Zij worden daarbij geholpen door gegevens van innovatiepartners, innovatiesubsidies en relevante websites te delen. Een app waarin ondernemers relevante informatie uitwisselen werkt al goed op Ambachtsezoom. Met hulp van innovatiesubsidies wordt deze voor heel ondernemend Ambacht ontwikkeld. Theo Kamsteeg (Kamsteeg Aanneming en Onderhoud): “Circulair bouwen is op zichzelf al innovatief. Innovatief ondernemen is vooruitkijken naar de toekomst. We delen graag onze ervaringen op Ambachtsezoom met circulair bouwen en duurzaamheid met andere ondernemers in de voorgestelde innovatietafels uit het nieuwe actieplan.”

Net als in het voorgaande actieplan is het thema duurzaamheid opgenomen. Naast ondernemers en gemeente hebben organisaties als Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid hebben hier ook intensief bij meegedacht. Dit thema heeft in deze editie de meeste actiepunten. Ook de komende jaren delen de koplopers op het gebied van

duurzaam en sociaal ondernemen hun ervaringen actief met anderen. Ook worden verbeterkansen op het gebied van onder meer klimaatadaptatie, groen en energietransitie onderzocht en uitgevoerd. Johan van Wijk (Boer & Van Wijk): “Sinds mei 2022 is ons bedrijf 100% energieneutraal. We zoeken constant naar duurzame oplossingen voor productie en inkoop. Zo wordt ons afval hergebruikt als grondstof voor producten van andere ondernemers. We dragen graag bij aan de acties die in het nieuwe actieplan voor duurzaamheid zijn opgenomen.”

Tot slot zijn, net als in de voorgaande plannen, ook weer acties voor sociaal ondernemen opgenomen. Hierbij betrekken we de Sociale Dienst Drechtsteden en WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden. De komende jaren wordt met het delen van informatie en het organiseren van bijeenkomsten en bedrijvenroutes bijgedragen aan ondernemen met impact. Tommy van de Giessen (Lumeco): “Bij Lumeco is iedereen welkom, werken met de Participatiewet doelgroep doen wij vanuit een overtuiging, maar ook gewoon omdat we het leuk vinden. We geloven ook in sociale winst.”

Goed voorbeeld van participatie
Wethouder Economie André Flach blikt terug op succesvolle bijeenkomsten voor het opstellen van het actieplan: “Ik ben blij met de betrokkenheid en inzet van de deelnemers aan de vijf bijeenkomsten. Nog meer dan bij de vorige twee edities is het een gezamenlijk plan geworden met een gezamenlijk doel: verbeteren van onze lokale economie en onze Ambachtse samenleving”. Gert de Jong (voorzitter VAO en OA) sluit daarbij aan: “Een goede samenwerking met ambitie en heldere afspraken tussen ondernemers en de gemeente is erg belangrijk voor het versterken en behouden van een goed ondernemersklimaat. Het Actieplan Lokale Economie is daar een mooi voorbeeld van. Aan ons allemaal de uitdaging om dit de komende jaren waar te maken.”

Achtergrond
Het eerste Actieplan Lokale Economie werd in 2014 opgesteld. Het was de basis voor nauwere samenwerking tussen gemeente en ondernemers om de lokale economie verder te helpen. Nadat nagenoeg alle actiepunten uit dit plan werden gerealiseerd, was het in 2019 tijd voor een tweede actieplan. Aan het huidige en derde actieplan is door nog meer ondernemers dan voorheen meegewerkt.