Het pand aan IJsselmeer wordt de nieuwe verblijfplaats van Oekraïnse vluchtelingen. Foto: Atos
Het pand aan IJsselmeer wordt de nieuwe verblijfplaats van Oekraïnse vluchtelingen. Foto: Atos

Van boot naar IJsselmeer

Lokaal

Tijdens de carrousel van 23 januari kwam aan de orde de toekenning van een budget van € 3.200.000,- om de huisvesting van Oekraïners in het pand aan IJsselmeer 30 te finacieren. Deze kosten zullen worden gedekt uit de Specifieke Uitkering van het rijk voor gemeentelijke opvang Oekraïnse vluchtelingen van € 2.200.000,- en een nog te ontvangen aanvullende Specifieke Uitkering van € 1.000.000,-.

Zwijndrecht vangt op dit moment 185 Oekraïnse vluchtelingen op, die gehuisvest zijn op boten, verspreid over een aantal locaties. Het is de bedoeling om tot maart 2025 dit aantal uit te breiden tot minimaal 268 Oekraïnse vluchtelingen.
Voor de langere termijn wil de gemeente een beter passende en financieel gunstigere huisvesting voor deze groep realiseren. De uitvoering van de opvang is neergelegd bij de veiligheidsregio’s en de gemeenten. Daartoe is passende huisvesting gevonden in het kubusvormige pand aan IJsselmeer 30, waarvan de eigenaar bereid is zijn pand te verhuren aan de gemeente Zwijndrecht voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïnse vluchtelingen tegen een huurtafief € 16.400,- per maand. Het gaat om een periode van vijf jaar met een mogelijke verlenging van nog eens vijf jaar, indien de behoefte aan deze opvang blijft bestaan.
Het pand is sterk verouderd en om aan de veiligheidseisen voor bewoning te voldoen is een interne verbouwing en een nieuwe buitengevel nodig.

Subsidie
Het rijk heeft op basis van een begroting Zwijndrecht een subsidie verstrekt van €2,2 miljoen, voor de werkelijke kosten van de transitie. Ambtelijk is de toezegging gedaan, dat alle werkelijke kosten zullen worden vergoed wanneer deze zijn gemaakt. De verwachting is, dat alle kosten voor de transitie zullen worden vergoed, maar dat is formeel nog niet vastgelegd.
De gemeente gaat de verbouwing en inrichting op zich nemen. Geschat wordt dat met de verhuizing naar IJsselmeer 30, de kosten voor opvang ruim € 1,5 miljoen per jaar lager zullen uitvallen dan op de huidige locatie.

Nico Kildonk (VVD) ging akkoord met het voorstel en had geen extra vragen.
Robert Pennings (ABZ): “Heel fijn dat het gebouw verbouwd kan worden op kosten van de rijksoverheid en fijn dat ze van die boot af kunnen.” ABZ stemde in met het voorstel maar vroeg zich af wat er gaat gebeuren met het pand na de periode van opvang.
Hilda Rijnaard (PvdA): ”Het rijk heeft al € 2.2 miljoen toegezegd en na de aanbesteding zouden we nog € 1 miljoen krijgen. In hoeverre is het zeker dat we die ambtelijke toezegging mogen ontvangen nu we een heel andere regering gaan krijgen?”
Esther de Beun (Groenlinks): “Wat mij opvalt is dat de communicatie naar bewoners en bedrijven pas op gang komt na positieve besluitvorming. Er is hier veel onrust over. In plaats van op een boot worden de vluchtelingen nu opgevangen in Walburg. Wij maken ons zorgen over degenen die zich gaan vervelen en daardoor overlast veroorzaken. Daarnaast wordt er een bedrag € 3,2 miljoen besteed aan verbouwingskosten voor de opvangduur tot maart 2025. Dat is na de verbouwing gerekend nog een half jaar. Wat gaat er met het pand gebeuren als het dan weer leeg komt te staan? Komen er dan weer andere asielzoekers in?”
Niels Florusse (CDA):”Hoe groot is de kans dat het bedrag van € 1 miljoen niet naar ons toe komt?

Vergoeding
Sabine Schipper(D66):”Wij stemmen graag in met het voorstel”.
Freek Hartmeijer (ZPP) ging als enige niet akkoord met het voorstel:”Wij zouden liever zien dat de Oekraïners onder gebracht worden in het Ara hotel, want de omgeving en mogelijkheden daar sluiten beter aan bij deze getraumatiseerde mensen.”
Adries van Gemeren CU-SGP: “Veel Oekraïnse vluchtelingen werken gewoon. Mooi dat dat zo is. Hun opvang is gratis, maar andere werkenden in Nederland betalen ook voor hun huisvesting. Dat zou wellicht voor werkende Oekraïners ook kunnen gaan gelden, zodat de opvang niet alleen met gemeenschapsgeld betaald hoeft te worden. Maar dat is rijksbeleid en als gemeente kun je daar niets aan doen.”

Onvoorzien
Wethouder Kreukniet legde de rekensom uit: “De financiering is vastgesteld op € 2.2 miljoen. Wij hadden een hogere aanvraag ingediend, maar daarin zat een hoge post ‘onvoorzien’. Het rijk heeft toegezegd dat alle onkosten worden vergoed, maar wilde niet op voorhand een uitkering verstrekken op een grote post ‘onvoorzien’. Alle gemeenten die tot 2025 kosten maken krijgen dit vergoed. Na die tijd bekijken we wie er dan inkomen. Dat zullen geen asielzoekers zijn, want dat wil de eigenaar niet.”

Het voorstel werd doorgeleid als hamerstuk naar de raadsvergadering waar het werd aangenomen.

Tekst: Jacqueline van Dalen