Een meerderheid van de raad is voor het ontwerpbesluit van het college voor de opvang van asielzoekers in het ARA-hotel.
Een meerderheid van de raad is voor het ontwerpbesluit van het college voor de opvang van asielzoekers in het ARA-hotel. booking.com

College krijgt wensen- en bedenkingenlijst

Lokaal

Het college heeft een ontwerpbesluit genomen om in hotel ARA 300 asielzoekers op te vangen. Tijdens de carrousel van 6 februari vroeg het college de gemeenteraad hiervan kennis te nemen en op grond hiervan haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Een aantal partijen wil helemaal geen AZC, maar door de spreidingswet wordt iedere gemeente verplicht asielzoekers op te vangen. Zij zetten daarom in op het hoogst haalbare en pleitten voor minder asielzoekers.
Voor het gemeentehuis op het Raadshuisplein vond een demonstratie plaats tegen de komst van het AZC.

Voorafgaand aan de vergadering hadden negen insprekers zich aangemeld, in de vergadering zelf maakten slechts vier insprekers gebruik van hun democratisch recht om het college toe te spreken over hun wensen en bedenkingen omtrent het AZC.

Politieke partijen
GroenLinks is voorstander van het ontwerpbesluit maar heeft ook enkele zorgen: “Wij willen het goede voor al onze inwoners, daar horen bewoners van het ARA hotel ook bij. Wij willen wel eerlijkheid over eventuele problemen en tevens daar regelmatig over geïnformeerd worden.”
Het CDA is voorstander van de spreidingswet en de daarmee samenhangende opvang: “Maar we hebben een immigratievraagstuk enerzijds en een huisvestingsvraagstuk anderzijds. De opvang mag geen effect hebben op de bestaande woningvoorraad en de maatschappelijke impact moet beperkt blijven. Wij verwachten zowel veiligheid voor onze inwoners, alsook voor de vluchtelingen. Het beeld dat wordt opgeroepen, dat zij allemaal crimineel zijn is abject.”
ABZ/ZPP: “We worden als gemeente gedwongen mensen op te nemen, waarbij het lijkt of ons beslissingsrecht wordt ontnomen. ABZ en ZPP hebben het college gevraagd om uit te kijken naar een geschikte opvanglocatie, maar gingen daarbij uit van 200 asielzoekers. Het COA heeft meerdere locaties geweigerd. Wij wilden een opvang in leegstaande gemeentelijke gebouwen en niet iets in het ARA hotel. De landelijke verkiezingen hebben uitgewezen dat 30% van onze inwoners vindt dat het genoeg is. Wij hebben geluisterd naar onze inwoners. Onze kiezers willen geen AZC in Zwijndrecht. Daarom zijn ABZ en ZPP als hun volksvertegenwoordigers tegen de komst van een AZC. Maar we hebben de dwangwet, die vereist dat we 230 asielzoekers opnemen. Er is in deze raad een meerderheid voor de opvang van asielzoekers. Om aan het stuur te blijven en onze wensen en bedenkingen kenbaar te maken, zullen wij mee moeten bewegen. ABZ en ZPP zullen met tegenzin een voorstel steunen om maximaal 230 asielzoekers op te vangen. Dat het COA hier iets van zal vinden interesseert ons niets.”
Beide partijen stelden “niet onderhandelbare eisen” aan het college: “Onze inwoners mogen geen overlast ondervinden. Dat betekent dat bij het plegen van een overtreding buiten het AZC het verblijf van een asielzoeker in Zwijndrecht per direct beëindigd moet worden. Daarnaast willen deze partijen dat bij langdurige overlast het college de mogelijkheid heeft het AZC te sluiten. Ook moeten ondernemers indien nodig op kosten van het COA extra worden beveiligd. Woordvoerder namens de twee partijen Fred Loos, vroeg zich af wat Van der Valk als eigenaar van het ARA hotel gaat doen met de vele miljoenen die het ontvangt: ”Niet alleen in Zwijndrecht maar ook in andere gemeenten verhuurt de hotelketen zijn hotels aan het COA. “Gaan zij deze inkomsten investeren in onze gemeenschap? Welke verantwoordelijkheid neemt Van der Valk voor wat zij hier teweegbrengt? Het is wel heel gemakkelijk om zo je verbouwing over de rug van de Zwijndrechtse bevolking gefinancieerd te krijgen. Je zou eigenlijk op moeten roepen tot een landelijke boycot van de hotelketen.”

geen AZC
VVD-er Daan Spanjersberg: ”De VVD wil het liefst geen AZC in Zwijndrecht, maar we hebben te maken met de plicht om verantwoordelijkheid te nemen.” De VVD liet het college weten dat zij een maximaal aantal wil van 200 asielzoekers, met een maximale uitbreiding naar de wettelijk gestelde 230 in 2025. De Coalitiepartij wijkt daarmee af van zijn eigen VVD-wethouder Robert Kreukniet, die 300 asielzoekers wil opvangen. Maar de geplande 300 asielzoekers in 80 kamers zou volgens Spanjersberg leiden tot problemen in het hotel zelf en daarmee ook in de gemeente Zwijndrecht. “De combinatie van opvang voor Oekraïners en statushouders waar de gemeente al aan voldoet, maakt dat het draagvlak bij de inwoners is bereikt. De laatste verkiezingsuitslag liet zien dat immigratie in de ogen van de Zwijndrechtenaren beperkt zou moeten worden. De VVD neemt daar notitie van.” Daarnaast wil de partij niet langer dan drie jaar opvang bieden aan de groep Ter Apelse asielzoekers. “Wij willen het hotel terug voor Zwijndrecht. Bij overlast moet er direct ingegrepen worden. Degenen die zich niet houden aan de Nederlandse wet, worden direct uit Zwijndrecht verwijderd en bij aanhoudende overlast moet het AZC gesloten kunnen worden.”

Begrip
Wethouder Kreukniet begrijpt dat de “zorgen op het gebied van de veiligheid zitten, maar garanties kan ik niet geven, die geef je op koelkasten. Maar we gaan er wel alles aan doen om goede afspraken te maken met het COA. Alle Wensen en bedenkingen van de raad nemen we mee, maar het college neemt het uiteindelijke besluit.”

In de raadsvergadering van 27 februari zal het ontwerpbesluit als debatstuk opgevoerd worden.

Tekst: Jacqueline van Dalen