Gemeenteraad Zwijndrecht
Gemeenteraad Zwijndrecht

Een sterk staaltje democratie: Openbare vergadering over komst AZC

Lokaal

Het werd een spannende raadsvergadering. Daar was iedereen het wel over eens. Drie weken geleden meldde het college dat 300 asielzoekers zich voor drie jaar komen vestigen in het Ara hotel. Op de wekelijkse openbare vergadering gaf de gemeenteraad, in reactie op dit ontwerpbesluit, zijn wensen en bedenkingen. Het was toevallig ook de avond dat Pieter Omtzigt uit de formatie stapte.

Terwijl buiten 20-30 demonstranten actievoerden, wachtte de volle raadzaal op negen insprekers. Na de opening van voorzitter en raadslid Jacob van der Duijn Schouten was het woord aan de eerste spreker. De inwoonster twijfelde of ze wel zou komen. Want de sterke en soms dreigende taal op sociaal media beangstigde haar. Ergens vond ze de moed haar mening uit te spreken. Net als de andere vijf woordvoerders. Vier lieten verstek gaan. Speelde angst misschien een rol? Ook bij de gemeenteraad leven er meerdere gedachten over de komst van vluchtelingen. De acht fractievoorzitters lieten verschillen en overeenkomsten horen in hun uiteenzettingen.

Veel aandacht was er voor veiligheid. Wat zijn de bevoegdheden en middelen van de gemeente wanneer het uit de hand loopt? CDA noemde het voorbeeld van afkoellocaties. ABZ/ZZP willen dat de gemeente het mandaat krijgt om, bij excessen, het centrum te kunnen sluiten. GroenLinks benadrukt dat een waardevolle dagbesteding bijdraagt aan zelfvertrouwen en positief gedrag. Wat leidt tot minder ongeregeldheden.

“Ook bij de gemeenteraad leven er meerdere gedachten over de komst van vluchtelingen”

Cijfers en aantallen waren een terugkerend thema binnen de betogen. In Zwijndrecht kunnen, volgens de spreidingswet, 230 asielzoekers worden geplaatst. Het COA wil 300 plekken. VVD pleitte voor 200 zoals vorig jaar is besproken. De rest gefaseerd tot 2025. De ChristenUnie-SGP sprak niet over getallen maar pitchte voor een optimaal aantal. Zodat de nieuwe inwoners een humane opvanglocatie wacht en de gemeente met overheidsgelden kwetsbare wijken kan versterken.

Tussen de twee spreektermijnen door verscheen portefeuillehouder Robert Kreukniet. Hij verzekerde de raad dat alle wensen en bedenkingen in beraad worden genomen. Hij nam de aanwezigen in vogelvlucht mee langs de diverse contactmomenten tussen gemeente en burgers. En beschreef hij zijn werkbezoek aan het AZC in Gorinchem.

De woordvoerder van de PvdA vertelde dat er al in 1994 een AZC-boot lag in de Uilenhaven. Hij was toen medewerker bij het COA. Vanuit die ervaring vroeg hij het college de mogelijkheid om zelf te kunnen koken, te overwegen. Daarna benadrukte hij onze maatschappelijke opdracht: omzien naar kwetsbare mensen. D66 ziet graag een binnenhuisspreekuur voor de Ara-bewoners. Zij vestigde de aandacht op het Vluchtelingenverdrag (1951) die ook is ondertekend door Nederland. Volgens het verdrag is een vluchteling de meest kwetsbaarste mens op aarde.

Dinsdagavond getuigde van een sterk staaltje democratie. Er komen meer openbare bijeenkomsten waar voorpleiters en tegenhangers elkaar zullen ontmoeten. Maar als dinsdagavond een voorbode is van wat we mogen verwachten dan geeft dat de burger weer goede moed (zelfs al is de formatie geklapt).

Meity Bodenstaff-de Folter,
sinds december 2023, raadscommissielid namens GroenLinks