De plek waar de gasgestookte centrale met een 8 meter hoge pijp voor minstens drie jaar zou komen te staan, als het aan HVC ligt.
De plek waar de gasgestookte centrale met een 8 meter hoge pijp voor minstens drie jaar zou komen te staan, als het aan HVC ligt. Realistisch Ambacht

Zet geen mega-gasketel aan IJdenhove

Lokaal

Een gigantische ‘cv-ketel’ die honderden huishoudens verwarmt, met een geluidsuitstoot van maximaal 50 decibel overdag en een schoorsteen van acht meter hoog. Die installatie wil HVC voor minstens drie jaar neerzetten naast het speeltuintje tussen de flats aan de IJdenhove. Het gevaarte moet de warmtecentrale gaan vervangen die nu nog op braakliggend terrein langs de Jacobuslaan staat. Realistisch Ambacht heeft op 29 maart zeer kritische vragen bij burgemeester en wethouders ingediend over deze verhuizing.

Het gaat om de ketel die warmte levert aan het Ambachtse warmtenet. Nu zijn daar alleen nog de woonkernen Straatjes en Laantjes in De Volgerlanden op aangesloten. De gemeente en HVC willen het warmtenet komend jaar gaan uitbreiden naar woongebouwen in de wijken Kruiswiel en Oostendam en naar gemeentelijke objecten waaronder Cascade. De huidige ketel aan de Jacobuslaan moet wijken voor woningbouw, stelt HVC. In een brief aan bewoners van de IJdenhove meldt HVC als feit dat de megaketel daar ‘komt te staan’.

Oppositieleider Realistisch Ambacht vindt dat dit wel heel makkelijk gaat en vraagt aan het college welke toezeggingen hierover kennelijk al zijn gedaan. Ook wil de fractie weten of er andere locaties zijn onderzocht, die niet midden in een woonbuurt liggen. De partij vraagt welke vergunningen nodig zijn en wanneer omwonenden bezwaar kunnen maken als zij dat wensen.

Maar de twijfels bij Realistisch Ambacht zijn ook meer principieel van aard. Fractielid Frank van den Elsen: “Er is al jarenlang niets duurzaams aan het Ambachtse warmtenet. Het wordt op gas gestookt en dat blijft minstens tot 2027 zo. Dan moet een duurzame bron gereed zijn, zegt HVC. Maar in mei 2023 schreef het college van B&W nog aan onze fractie dat dit in 2025 al het geval zou zijn. De werkelijkheid is dat nog niet eens zeker is welke bron dit gaat worden.”

De voorgenomen uitbreiding van het warmtenet en het plaatsen van de stookfabriek aan de IJdenhove komt uitgerekend in een periode van grote onzekerheid over warmtenetten in het algemeen. Van den Elsen: “Landelijk groeien momenteel in snel tempo de zorgen over zeer hoge gebruikerskosten van warmtenetten. Wonoingcorporaties in diverse gemeenten hebben om die reden het aansluiten van hun woningen op het warmtenet al gestaakt, in afwachting van nieuw kabinetsbeleid. Hoogleraar energietechnologie prof. David Smeulders heeft nu net de oproep gedaan om de aanleg van warmtenetten te pauzeren, om consumenten te beschermen tegen exorbitante rekeningen.”

Realistisch Ambacht heeft recent ook al een uitvraag gedaan onder bewoners van De Straatjes en De Laantjes over hun ervaringen met het warmtenet. De antwoorden hierop komen nog steeds binnen. De partij zal ze komende maand verwerken en dan bekendmaken. Intussen vraagt de partij aan B&W: “Hoe staat het college er tegenover om de uitbreiding het warmtenet voor Hendrik-Ido-Ambacht te pauzeren en pas weer ter hand te nemen zodra er én meer landelijke duidelijkheid is over de kostenontwikkeling én een eerlijke, duurzame bron voor het Ambachtse warmtenet daadwerkelijk is gerealiseerd?”