Foto: Fractieleden van Realistisch Ambacht gingen zaterdag de wijk in met vragen over het warmtenet.
Foto: Fractieleden van Realistisch Ambacht gingen zaterdag de wijk in met vragen over het warmtenet.

Wat vinden gebruikers van het warmtenet, wil Realistisch Ambacht nu wel eens weten

Lokaal

In de nieuwbouwkernen De Straatjes en De Laantjes wonen tot nog toe de enige Ambachters die zelf ervaring hebben met het warmtenet. Nu het college van B&W en exploitant HVC steeds grootsere plannen uitrollen om uiteindelijk heel Ambacht aan het warmtenet te krijgen, wil de fractie van Realistisch Ambacht ook wel eens van gebruikers zelf horen of ze blij zijn met hun collectieve warmtevoorziening.

Fractieleden van deze grootste oppositiepartij verspreidden daarom zaterdagochtend enkele honderden enquêtes huis aan huis in de beide wijken. De partij verzoekt de bewoners zes vragen via e-mail te beantwoorden. Die gaan onder meer over het comfort, de keuzevrijheid en de prijs van het warmtenet. “De belangrijkste vraag is: zou u het warmtenet aan anderen aanbevelen?”, vertelt fractievoorzitter Oene Doevendans. “Stel dat we daar vaak ‘nee’ op gaan horen, dan betekent dat wat ons betreft iets voor de gemeentelijke koers.”

Burgemeester en wethouders zeggen te streven naar een energie­neutrale (gasvrije) gemeente in 2050. De verdere uitrol van het warmtenet is daar een belangrijk onderdeel van. Doevendans: “Onze fractie is niet tegen het warmtenet. Wel waarschuwen wij al langere tijd voor de risico’s van te snel van aardgas afstappen. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners keuzevrijheid houden, dat de levering van energie op termijn gewaarborgd blijft en dat burgers niet onnodig hoge kosten dragen van te snel ingevoerd ‘duurzaam’ beleid.”

Met de rondvraag wil de partij de voor- of nadelen van het warmtenet beter doorzien, om tot goede standpunten voor de Ambachtse burgers te komen, zo staat het in de toelichting bij de enquête. Wie er geen in de bus gekregen heeft – bijvoorbeeld wegens een nee-sticker – en toch de vragen wil beantwoorden, kan mailen naar info@realistischambacht.nl. De enquête wordt dan toegestuurd.

Overigens is zélfs het kleine stukje warmtenet dat Ambacht heeft, voorlopig gasgestookt. Om een echt duurzaam warmtenet van de grond te krijgen, is het nodig dat gemeentelijke gebouwen eerst worden aangesloten. Cascade komt daar volgend jaar voor in aanmerking, als het gebouw grootschalig wordt gerenoveerd. Realistisch Ambacht heeft in de gemeenteraad al twijfels geuit bij de haalbaarheid daarvan. De partij vreest dat ook daar straks nog lange tijd een gas- of dieselgenerator staat te draaien om het warmtenet te voeden.