Voor de opslag zoekt de Voedselbank een professionele koel- en vriesunit en een ruimte om voorraad stellingen te plaatsen.
Voor de opslag zoekt de Voedselbank een professionele koel- en vriesunit en een ruimte om voorraad stellingen te plaatsen.

Voedselbank vraagt hulp

Mens en Maatschappij

Hoe gewoon is het voor de gemiddelde Ambachter, om even de supermarkt in te, gaan om boodschappen te doen. Maar wat als je aan het begin van de maand nog maar amper 300 euro te besteden hebt aan voedsel, kleding, wasmiddel of persoonlijke verzorging en luiers. Dan is er niet een vraag: wat eten we vandaag, maar wat kan ik nog aan gezond eten besteden? De voedselbank van H-I-Ambacht geeft elke week aan ongeveer 90 gezinnen een voedselpakket. Dit is onvoldoende om de week door te komen, maar moet gezien worden als aanvulling.

Van uitgiftepunt naar zelfstandige voedselbank.
In 2008 startte de voedselbank in H-I-Ambacht als uitgiftepunt van Rotterdam. Het distributiecentrum Rotterdam vult, nog tot het einde van dit jaar de kratten voor onze klanten. Rotterdam heeft alle uitgiftepunten van Rotterdam en omstreken, omgezet naar een winkelconcept. Ook aan ons is gevraagd een dergelijk winkelconcept op te zetten en ons als zelfstandige voedselbank in te schrijven bij Voedselbanken Nederland. Hierdoor zal eind van dit jaar de voedselvoorziening vanuit Rotterdam stoppen en zullen wij zelfstandig de benodigde voedselproducten bij elkaar moeten rapen.

Samen voedsel inzamelen – Samen sterk voor de Voedselbank
Om onze klanten van voedsel te voorzien gaan wij proberen met de leveranciers en winkeliers in de voedselbranche afspraken te maken. Dat is niet zo makkelijk meer als vroeger. Nu hanteren supermarkten het To Good To Go principe tegen voedselverspilling, terwijl nog niet zo erg lang geleden, deze producten gratis aan de voedselbank werden geschonken. Toch hopen wij dat door het samen maken van goede afspraken, ook onze klanten kunnen delen in de welvarende omstandigheden van onze gemeente.

Alternatieve inzamelingen
Naast alle gangbare inzamel mogelijkheden, denken wij ook na over alternatieve inzamel methoden. Wat denkt u van een straat die voedsel inzamelt, of een kerk, of een school, of een bedrijf. Een dergelijke inzameling kan volledig opgezet worden onder regie van onze voedselbank.
Mochten mensen daar belangstelling voor hebben dan kunnen zij dit opgeven via onze website www.voedselbank-h-i-ambacht.nl.

Hoe nu verder en wat is er nodig?
Als lid van Voedselbanken Nederland, worden wij ondersteund bij het opzetten van een zelfstandige voedselbank. Het college van B&W van Hendrik-Ido-Ambacht is nu ook ingeschakeld bij het realiseren van onze plannen.

Op de laatst gehouden bijeenkomst van de Vereniging-Ambachtse-Ondernemers, werd ons de gelegenheid geboden om onze zoektocht naar o.a. een vervangende ruimte en koel- en vriescapaciteit voor opslag, met hen te delen. Door het in eigen beheer hebben van de bus van Lucrasoft, zijn wij flexibel v.w.b. het ophalen van voedsel op diverse tijdstippen. 

De bank die een investering verdient!!
Maar…. Alles staat of valt met een ruimte om door te kunnen gaan. Voor de opslag zoeken wij een professionele koel- en vriesunit en een ruimte om voorraad stellingen te plaatsen. Ideaal is om de opslag en uitgifteruimte met een winkelopstelling in één ruimte te hebben. Een ruimte van minimaal 225m2 zou voldoende moeten zijn om dit te realiseren. Een eventuele kantoorruimte voor alle administratie en individuele gesprekken met klanten, zou het allemaal heel compleet maken. Kijkt u voor meer informatie of contact op onze website: www.voedselbank-h-i-ambacht.nl