Afbeelding

Nederlands leren op de Bell Riva

Mens en Maatschappij

Aan boord van de Bell Riva, het schip in Hendrik-Ido-Ambacht waar momenteel 190 vluchtelingen wonen, vinden we het belangrijk om de bewoners zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren. Dit is immers de basis van hun verdere bestaan in Nederland. Formeel wordt alleen lesgegeven aan statushouders, maar omdat het wachten op een status momenteel erg lang duurt doen we het in Hendrik-Ido-Ambacht anders. Vanaf dag één worden bewoners gestimuleerd om aan de slag te gaan met de Nederlandse taal, zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de Nederlandse maatschappij.

Tweede taal
Sinds december jl. ben ik, Vivian Blom werkzaam voor het COA als NT2 docent. Ik verzorg de lessen Nederlands als tweede taal. Dat betekent dat de bewoners die ik lesgeef, Nederlands niet als moedertaal hebben. Eerder werkte ik in het basis en voortgezet onderwijs. Het aanleren van Nederlands als tweede taal is nieuw voor mij, het is leuk om te doen, vooral omdat mensen erg enthousiast zijn om de taal te leren.

De taal wordt in vier niveaus gegeven, van analfabeten tot hoogopgeleide bewoners. Ik ben gestart met vier groepen en er zijn daarnaast nog twee vrijwilligers die enthousiast les komen geven op twee dagdelen per week. Zelfs met hulp van de vrijwilligers is er een wachtlijst voor de taallessen.

Sociaal doel
Bewoners vinden het fijn dat de lessen wat structuur geven aan de dag. In de lessen hebben we veel lol. Bewoners leren elkaar beter leren kennen en zijn zeer behulpzaam naar elkaar. Er ontstaan vriendschappen, vooral tussen de jongere deelnemers. Zo dienen de lessen ook een sociaal doel en wordt de verbinding op de locatie versterkt. Het leren van de Nederlandse taal vergroot verder hun kansen op de arbeidsmarkt en daarmee hun kans op slagen in de Nederlandse maatschappij.

Vrijwilligers
De medewerkers van COA proberen zoveel mogelijk Nederlands te spreken met de bewoners. Er is echter vaak een drempel om het geleerde in de praktijk te gaan gebruiken. Daarom bestaat naast de taallessen de behoefte om onder begeleiding met elkaar Nederlands te spreken. We zouden het leuk vinden om met vrijwilligers een taalcafé te starten, waar bewoners een paar keer per week een uurtje kunnen oefenen met de Nederlandse taal. Ook is er behoefte aan vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen met het huiswerk of bewoners te begeleiden als taalmaatje.

Mocht u tijd en zin hebben om als vrijwilliger aan de slag te gaan, dan kunt u contact opnemen met Ilse van Chastelet via
ilsevanchastelet@coa.nl of mobiel:
06 29264783 (niet dagelijks bereikbaar).

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Vivian Blom, werkzaam voor het COA als NT2 docent
Afbeelding