Jasper Lagendijk is met zijn 22 jaar een van de jongste kandidaten voor de Provinciale Staten.
Jasper Lagendijk is met zijn 22 jaar een van de jongste kandidaten voor de Provinciale Staten.

Jasper wil meepraten in provincie

Lokaal

Hij staat 15e op de lijst van D66 voor de Provinciale Staten. Daarmee is Ambachter Jasper Lagendijk is met zijn 22 jaar een van de jongste kandidaten in de provincie en voor zijn partij voor de regio Zuid-Holland Zuid de enige kandidaat.

Jasper is al langere tijd actief voor de plaatselijke afdeling van D’66. Zo schreef hij onder andere mee aan het plaatselijke partijprogramma. Hij studeert politicologie in Leiden en liep stage bij de fractie van D’66 in de Tweede Kamer. Hij heeft zichzelf kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten. “De provincie is toe aan meer verjonging en ik wil graag die plaats mede innemen”, stelt hij. Na een aanvankelijke 19e plek op de lijst, is hij na de interne verkiezing binnen de partij op de 15e plek gezet. Jasper is reëel genoeg om te beseffen dat dit geen verkiesbare plek is. De Provinciale Staten van Zuid-Holland telt 55 leden, thans verdeeld over 15 partijen. D’66 heeft momenteel 4 leden. “Ik ben dik tevreden met mijn 15e plek”, zegt Jasper. “De kans dat ik wordt verkozen is niet zo groot maar ik kan op deze manier wel kennis maken met Provinciale Staten en het werk dat zij doen. Er gebeurt immers veel in de Provincie. Daar wordt beslist over groen, wegen en woningen. Wat D’66 betreft is burgerinspraak daarbij belangrijk. Dat gebeurt nu te weinig. Ik ben voorzitter van de Stichting Zwijndrechtse Waard Jong en ik vind het heel belangrijk dat meer jongeren hun stem laten horen. Denk aan het belang dat jongeren hebben bij voldoende kamers in studentensteden als Leiden en Delft maar ook aan openbaar vervoer, niet alleen in de steden maar ook naar en van de dorpen”. Hij vertelt hoe hij onlangs in Alblasserdam was om als kandidaat voor de Provinciale Staten verkiezingen mee te praten over het OV in de regio van Alblasserwaard. De Provincie geeft immers de vergunningen uit voor het openbaar vervoer. “Hoe kan het OV zo goed mogelijk functioneren, zodat zoveel mogelijk mensen er gebruik van maken en dat het duurzaam is. Dat waren het centrale thema’s. Lokale gemeenten hebben daar ideeën over!” 

Voor D’66 is duurzaam ondernemen een belangrijk verkiezingsthema. De reductie van CO2 en stikstof staan daarbij hoog in het vaandel. Wat Jasper betreft zou het midden- en kleinbedrijf daar meer in moeten investeren. “Dat kunnen zij nu vaak niet. Maar als het op kleine schaal kan en ze op de langere termijn de investeringen kunnen terug verdienen, kan het kosten/baten plaatje weer op orde komen. Het is daarom hard nodig dat investeringen in duurzaamheid aantrekkelijker worden”. 

Jasper heeft zijn politieke interesse niet zozeer van huis uit meegekregen. “Maar”, zo zegt hij, “ik heb wel van huis meegekregen dat als je iets voor elkaar wilt krijgen, je daarvoor moet werken. Ik denk dat dat kan via politieke invloed”. Zijn aandacht gaat vooral uit naar mogelijkheden voor jongeren. Zo was hij onlangs in gesprek met jongeren op een MBO-instituut in Leiden. “Daar ging het gesprek erover dat elke jongere een gelijke kans moet krijgen om zich te ontwikkelen”. Hij doet graag een oproep aan alle jongeren, die 15 maart mogen stemmen voor de provincie- en waterschapsverkiezingen. “Ga stemmen, laat je stem niet verloren gaan!”. Het liefst ziet hij natuurlijk dat die stem naar D’66 gaat. “Stop stilstand, stem vooruit. Het gaat om vooruitgang op het gebied van stikstof maar ook om huisvesting voor starters en aangepaste woningen voor ouderen”.

Tekst: Trudy Wehmeijer