ds. Piet van Veldhuizen
ds. Piet van Veldhuizen

Piet van Veldhuizen 15 jaar predikant in De Ark

Lokaal

Deze maand is ds. Piet van Veldhuizen 15 jaar predikant in pastoraal centrum De Ark. Het centrum in de Volgerlanden is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) die jaarlijks leden verliest. Hoe gaat Piet om met de ontkerkelijking? “In De Ark is interesse in mensen zonder dat we elkaar de maat nemen. Zo slagen we erin om elkaar vast te houden waarbij ruimte blijft voor diversiteit”, vertelt de predikant.

Belangstelling en een open blik hebben de gemeente altijd al getypeerd, weet Piet. “Toen ik 15 jaar geleden in De Ark kwam, voelde ik meteen een klik met de gemeenschap. Ik ontmoette een open groep mensen uit verschillende tradities, van orthodox tot vrijzinnig. Ik vind het nog altijd bijzonder hoe goed die groep samenwerkt, zowel met elkaar als met mij. Hoewel ik afgelopen jaren wat verloop zag, ervaar ik de open sfeer als een constante in De Ark. Zo raak ik niet in paniek door lagere bezoekersaantallen in de diensten; we zien dat meer mensen via de livestream meekijken sinds de coronapandemie.”

Iets om over na te praten
Het effect van de livestream heeft Piet verrast. “Ik merk dat niet alleen meelevende gemeenteleden onze diensten live bekijken, maar ook mensen die meer op afstand staan. Zo hoorde ik eens van twee vriendinnen die samen een dienst in de Ark hadden teruggekeken. Vervolgens had het tweetal iets om over na te praten. Vergelijkbare verhalen hoor ik van familieleden die soms ver uit elkaar wonen. Zo kan een dienst vrienden en familieleden uitstekend verbinden”, vertelt de predikant. “Om alle luisteraars betrokken te houden, kunnen ze via WhatsApp of sms gebedspunten aandragen. Voordat ik bid, bekijk ik mijn telefoon om alle punten mee te nemen”.

Kerkverlating geen probleem
Als predikant leidt Piet niet alleen zondagse diensten, maar verzorgt hij ook uitvaart- en huwelijksplechtigheden. Daarnaast bezoekt de predikant geregeld gemeenteleden en intussen geeft Piet ook de cursus Geloven voor Doorstarters. “Centraal staat de schat die deelnemers zoeken of juist de ballast die ze willen verliezen. De cursus kan een deelnemer ertoe brengen om De Ark te verlaten; sommigen kiezen een andere kerk en weer anderen worden onkerkelijk. Zulke stappen vind ik niet zo problematisch. Wél plannen we een afscheidsgesprek waarin ik het vertrekkende lid vraag om na één jaar opnieuw af te spreken. Dan wil ik horen hoe de persoon het vertrek ervaart, een uitnodiging die veel mensen accepteren”, verduidelijkt de predikant.

Voedselbank en huiskamer
In zijn werk streeft Piet naar verbinding en maatschappelijke betrokkenheid. Een voorbeeld is zijn deelname aan het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) waarbij elf verschillende Ambachtse kerken onder meer de voedselbank coördineren. Over dat initiatief is Piet enthousiast. “Op IDB-vergaderingen ben ik graag aanwezig en ik merk dat de kerken goed contact hebben ondanks alle verschillen. Zo leest één diaken uit de oude Statenvertaling, terwijl een ander de Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt. Toch zetten we ons samen in voor de naaste, dat is de kerk op haar best!” Piet is doordeweeks ook te vinden in De Ark. “Ons gebouw is een huiskamer van de wijk, waar iedereen welkom is voor koffie. Daarbij kunnen bezoekers advies krijgen over energie, geld en stressvolle situaties. Dat kan elke dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 – 11.00 uur”, licht de predikant toe. Met zijn sociale houding hoopt hij nog 5 jaar de gemeenschap te dienen, waarna Piet met pensioen gaat.

Tekst en foto: Jan-Willem Schneider