Jongen kluten hebben we voor onderzoek geringd met een combinatie van unieke ringen. Dit is bijvoorbeeld WCBE die we in 2020 ringde en dit jaar langs het Haringvliet heeft gebroed. Foto: Rutger Plaisier.
Jongen kluten hebben we voor onderzoek geringd met een combinatie van unieke ringen. Dit is bijvoorbeeld WCBE die we in 2020 ringde en dit jaar langs het Haringvliet heeft gebroed. Foto: Rutger Plaisier.

Een eiland vol vogels

Lokaal

Juli is altijd een goede tijd om naar de Sophiapolder te gaan, het eiland in de Noord. Afgelopen zaterdag was ik daar weer eens en telde daar vele honderden vogels. Veel verschillende soorten en allemaal met hun eigen verhaal. In juli is bijvoorbeeld de piek van de doortrek van kemphanen, zaterdag liepen er zo’n 600 exemplaren. Deze steltlopers broeden in Oost-Europa en Scandinavië. Deze soort valt goed op door de verscheidenheid aan kleuren van de mannetjes. De kraag van deze vogels is afwisselend wit, zwart of bijvoorbeeld roodbruin, maar begint in deze tijd van het jaar behoorlijk te slijten. Het broedseizoen zit er voor de mannetjes namelijk op, want nadat ze in mei zijn aangekomen in de broedgebieden en de vrouwtjes zijn begonnen met de eileg, vertrekken de eerste mannetjes alweer naar het zuiden. De vrouwtjes zorgen vervolgens alleen voor de kinderen en komen altijd later aan.

In tegenstelling tot de kemphanen, zijn juist de mannetjes van diverse ruitersoorten verantwoordelijk voor de opvoeding van het kroost. Net als kemphanen zijn ruiters overigens steltlopers, die met hun lange snavel op zoek zijn naar larfjes en andere insecten in het slik. Zaterdag liepen er zo vijf bosruiters op het eiland, vermoedelijk allemaal vrouwtjes die al op trek naar het zuiden zijn gegaan. Over een maand zullen dan de mannetjes en de eerste jonge vogels verschijnen.

Naast de vele doortrekkende vogels, wordt het eiland ook gebruikt door broedvogels. Tijdens hoog water verzamelde zich op de dijk een groep van ruim 100 kluten, waarvan dit jaar zo’n 60 paartjes op het eiland hebben gebroed. Dat was behoorlijk succesvol en eind juni konden we 20 jongen van kleurringen om de poten voorzien. Dankzij deze unieke codes weten we steeds meer over het reilen en zeilen van de jonge kluten, en zijn geringde exemplaren de afgelopen winters opgedoken tot in Portugal. Afgelopen weken probeerde nog zo’n 15 paar kluut om nog jongen groot te krijgen, maar deze nesten bleken zaterdag allemaal mislukt. Ik zag diverse jonge kluten dood op de oever liggen, vermoedelijk een gevolg van vogelgriep. Helaas, maar gelukkig waren er in het begin van het seizoen tientallen jongen groot geworden.

Vogelgriep is dit jaar helaas weer een groot probleem in kolonies van meeuwen en sterns in het Deltagebied. Het verschilt echter nogal per soort en per locatie, want op de Sophiapolder lijkt in de kolonie visdieven (70 paar) weinig te zijn gebeurd en zijn veel jongen groot geworden. Ook de stormmeeuwen, een typische broedvogel van de Sophiapolder met zo’n 50 paartjes, lijkt de dans te ontspringen. Het is nog even spannend wat er met de kokmeeuwen gaat gebeuren, want daarvan is nog zo’n 20 paar aanwezig die nog kleine kuikens heeft. Hopelijk zullen die kuikens nog vliegvlug worden!

En zo is er nog wel even door te schrijven over wat er op het eiland allemaal te zien is, bijvoorbeeld over de twee paartjes lepelaar die dit jaar voor het eerst succesvol op het eiland hebben gebroed. De moeite waard om eens te kijken!

Heeft u vragen, zelf wat onbekends gezien of andere opmerkingen? Mail me gerust:
cornelisfokker@gmail.com