Op de Sophiapolder sliepen afgelopen week ruim 1200 brandganzen. Foto: Jan-Kees Bossenbroek
Op de Sophiapolder sliepen afgelopen week ruim 1200 brandganzen. Foto: Jan-Kees Bossenbroek

Duizenden extra slapers in Ambacht

Lokaal

Afgelopen week hadden we er in Ambacht behoorlijk wat extra slapers bij. Op de Sophiapolder en in de Crezéepolder sliepen namelijk duizenden ganzen, wat normaal gesproken niet aan de orde is. Met vorst komen ganzen echter altijd in beweging, en dan duiken ze ook in onze regio op waar de aantallen normaal gesproken niet zo hoog zijn. Omdat elders het water dichtvriest, trekken veel ganzen dan toch net wat zuidelijker.

In de Crezéepolder werden in de ochtendschemering, dat is het moment dat de ganzen de slaapplaats verlaten, bijna 3000 ganzen geteld. Het gros hiervan waren kolganzen. Kolganzen overwinteren massaal in Nederland, met bijna één miljoen exemplaren. Ze zijn goed te herkennen aan een witte bles boven de snavel en zwarte strepen op de buik. Voedsel zoeken ze op graslanden, maar slapen doen ze graag op open water. Dat levert toch de minste risico’s op. De meeste kolganzen die in de Crezéepolder sliepen, zullen overdag in de Krimpenerwaard en Alblasserwaard hebben gelopen om te foerageren. Tijdens de telling van de slaapplaats kwamen ook veel kolganzen hoog over vanuit zuidelijke richting. Dat waren exemplaren die op het Hollands Diep hadden geslapen en het kennelijk de moeite waard vonden om 20km extra te vliegen voor een veilige locatie.

Op de Sophiapolder waren het met name brandganzen en grauwe ganzen die werden geteld. In totaal waren bijna 3000 grauwe ganzen aanwezig, een uitzonderlijk hoog aantal. Grauwe gans is de meest bekend soort, met zijn bruingrijze verenkleed, oranje snavel en behoorlijke formaat. Jarenlang was grauwe gans in Nederland echt een zeldzaamheid, maar de afgelopen tientallen jaren is de populatie sterk toegenomen, waardoor de soort nu zelfs sterk wordt bejaagd. Grauwe ganzen zijn niet alleen in de winter in Nederland, maar ook als broedvogel komen ze talrijk voor. In de winter komen daar dus nog veel grauwe ganzen uit de Scandinavische landen bij.

Naast de vele grauwe ganzen op de Sophiapolder, sliepen er ook 1290 brandganzen. Deze brandganzen foerageren in de Alblasserwaard en vinden op het eiland in de Noord een veilige slaapplaats. Terwijl er overdag vele duizenden ganzen te vinden zijn in de Alblasserwaard, is daar ‘s avonds een ware uittocht, met name naar de Biesbosch, maar een deel van de brandganzen slaapt dus op de Sophiapolder. Deze brandganzen brengen hier de winter door en broeden met name in Zweden en op Nova Zembla. De laatste jaren neemt het aantal brandganzen wat in Nederland broedt echter ook sterk toe. Ook op de Sophiapolder en in de Crezéepolder is de laatste jaren wel een broedpaartje aanwezig, die in de winter dus volop bezoek krijgen uit het noorden. Onderzoek heeft overigens uitgewezen dat brandganzen die het ene jaar in Nederland broeden, het volgende jaar gewoon met de andere brandganzen terug kunnen vliegen naar Nova Zembla. Wat dat betreft zijn ze behoorlijk flexibel, en dat bleek dus ook wel afgelopen week toen de aantallen hier fors toenamen.

Heeft u vragen, zelf wat onbekends gezien of andere opmerkingen? Mail me gerust:
cornelisfokker@gmail.com