Yvette van Vugt en Rinske Snoei (boven vlnr) en Sylvia van der Noll (onder) zijn lid van de werkgroep 'Palliatieve Zorg' van De Blije Borgh
Yvette van Vugt en Rinske Snoei (boven vlnr) en Sylvia van der Noll (onder) zijn lid van de werkgroep 'Palliatieve Zorg' van De Blije Borgh

Palliatieve Zorg in De Blije Borgh

Lokaal

Op zaterdag 14 oktober is het de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. De Blije Borgh organiseert op die dag een inloopmoment voor iedereen, die vragen heeft over palliatieve zorg.  In aanloop naar deze dag spraken wij met Yvette van Vugt en Rinske Snoei, twee medewerkers van de werkgroep ‘Palliatieve Zorg’ van De Blije Borgh, en nauw betrokken bij het bieden van palliatieve zorg binnen deze organisatie.   

Palliatieve zorg in De Blije Borgh 
“Palliatieve zorg in De Blije Borgh, is de zorg voor bewoners/cliënten die zich in de laatste fase van hun leven bevinden”, vertelt Yvette van Vugt, verpleegkundige bij De Blije Borgh. “Het doel is om in deze fase de kwaliteit van leven te optimaliseren. Bewoners/cliënten hebben behoefte aan lichamelijke zorg en ondersteuning op sociaal, psychisch en geestelijk vlak. Ons multidisciplinair team, bestaande uit behandelaren zorgmedewerkers , geestelijk verzorger en welzijnsmedewerkers, streeft ernaar om aan al deze behoeften tegemoet te komen. Soms is er behoefte aan extra aandacht, muziek, specifieke voeding of anderszins. Ons team doet er alles aan om dit mogelijk te maken. We bieden ook begeleiding aan naasten wanneer zij daar behoefte aan hebben. Er zijn mogelijkheden voor familie/vrienden om in de laatste fase bij de bewoner te blijven waken/slapen. Ook vrijwilligers kunnen hierbij een waardevolle rol spelen.”
Geestelijk verzorger Rinske Snoei voegt toe dat zij ondersteuning kan bieden door te luisteren, bidden, zingen en gesprekken te voeren wanneer de bewoner dit wenst. (Dit hoeft niet alleen op geloofsgebied te zijn.)
Na het overlijden kan de bewoner tot aan de uitvaart in zijn/haar eigen kamer verblijven, wanneer hiervoor wordt gekozen. Nabestaanden kunnen op een rustige wijze afscheid nemen van hun dierbare. Wanneer de bewoner De Blije Borgh verlaat, gaat dit via de hoofdingang, waar de bewoner ook is binnengekomen, begeleid door de medewerkers van de afdeling.

Palliatieve Zorg in de thuissituatie 
“Verder bieden we ook in de thuissituatie aandacht aan de laatste levensfase van de cliënt”, vertelt Sylvia van der Noll, ambassadeur Palliatieve Zorg. Ze geeft aan dat de huisartsen en het team wijkverpleging van De Blije Borgh hier nauw bij betrokken zijn. Als het past binnen de wens van de cliënt en de beschikbare mogelijkheden willen de zorgmedewerkers op een professionele en warme manier bijdragen aan de ondersteuning en het comfort van de cliënt in deze zorgsituatie.

Word vrijwilliger en maak een verschil
Vrijwilligers terminale zorg van de Vrijwilligerscirkel geven ondersteuning bij het waken aan het bed van bewoners die palliatieve zorg krijgen. Zij zijn hierdoor van grote waarde voor zowel de bewoner als zijn/haar familie. Mensen die ervoor kiezen om vrijwilliger te worden, hoeven geen specifieke vooropleiding te hebben. Gevoel en aandacht voor de mensen is één van de belangrijkste voorwaarden. Ook vrijwilliger worden? Dat kan door een mail te sturen aan Martine Bergkamp, vrijwilligerscoördinator, vrijwilligerscoordinatie@deblijeborgh.nl, of aan Sylvia van der Noll, ambassadeur Palliatieve Zorg, nolls@deblijeborgh.nl.

Inloopmoment zaterdag 14 oktober
Meer informatie over palliatieve zorg in De Blije Borgh of over het vrijwilligerswerk van de Vrijwilligerscirkel? Kom dan naar het inloopmoment Palliatieve Zorg op zaterdag 14 oktober tussen 09.30 – 11.30 uur in De Blije Borgh. De koffie staat klaar!

De Blije Borgh omvat een verpleeghuis met 150 bewoners. Daarnaast wordt zorg geleverd in de thuissituatie en in de woonzorgcomplexen Alewijnsflat, Emmastaete en Sophiastaete. Mensen komen in De Blije Borgh wonen wanneer thuiszorg niet langer toereikend is en er meer gespecialiseerde zorg nodig is.

Tekst: Jan O’teur
Foto: Annemarie van Drimmelen