Indicatieve sfeerimpressie van Ambachts Lint. De woningen vooor starters en senioren komen deze maand op de markt. Starters kunnen gebruik maken van de extra starterslening.
Indicatieve sfeerimpressie van Ambachts Lint. De woningen vooor starters en senioren komen deze maand op de markt. Starters kunnen gebruik maken van de extra starterslening.

Extra lening voor starters

Lokaal

Starters op de woningmarkt tussen 18 en 35 jaar oud kunnen via de gemeente een extra lening van maximaal 35.000 euro afsluiten. Dit heeft de gemeenteraad maandagavond besloten.

De gemeenteraad was het er snel ver eens dat zo’n lening mogelijk moet zijn en stelt hiervoor een ‘potje’ van 700.000 euro beschikbaar.  Toch duurde het even voordat burgemeester Patrick van der Giessen de hamer kon laten vallen op dit agendapunt. Peter Libregts van de PvdA kwam namelijk met een amendement, waarin werd geregeld dat inwoners van H.I.Ambacht voorrang zouden hebben om van deze regeling gebruik te maken. Op haar beurt vond Wenny van der Hee (CDA) dat een sympathiek idee “maar”, zo wees zij erop, “er zijn nogal wat in Ambacht opgegroeide jongeren die een tijdje buiten het dorp wonen om elders te studeren of te werken en weer naar Ambacht terug keren. Die zouden ook van de regeling gebruik moeten kunnen maken”. Die aanvulling vond weerklank bij de andere fracties. 

Na een lange schorsing ging de raad unaniem akkoord met de regeling. Daarbij werd vastgesteld dat de aanvrager (of een van de partners) minimaal één jaar in Ambacht moest staan ingeschreven, dan wel eerder minimaal zes jaar in de gemeente hebben gewoond of er hebben gewerkt.

Om in aanmerking te komen voor een starterslening mag de maximale koop- of aanneemsom van een koophuis niet hoger zijn dan de NHG-grens. In 2024 is deze grens € 435.000,-. Over deze lening betalen de starters eerste drie jaar geen rente en aflossing. Ze kunnen na het derde, zesde, tiende en vijftiende jaar een hertoets aanvragen om hun financiële draagkracht te laten toetsen. Zo nodig kan er dan een nieuwe periode starten waarbij geen of slechts een deel van de rente en aflossing verschuldigd is. Overigens mogen zij de starterslening, of een gedeelte daarvan, op ieder moment boetevrij aflossen. De gemeente zorgt dat de makelaars en hypotheekverstrekkers in Ambacht op de hoogte zijn van de regeling. Zie ook www.svn.nl . Het is de bedoeling dat kopers in het Ambachts Lint, dat deze maand op de markt komt, al gebruik kunnen maken van deze starterslening.

Vragenhalfuurtje
In het vragenhalfuurtje voor raadsleden vroeg Peter Libregts van de PvdA nogmaals aandacht voor de hondenbelasting, die in Ambacht zo’n 160.00 euro meer opbrengt dan de aan honden gerelateerde kosten van 97.000 euro. Wethouder Oelfke voelde zich niet aangesproken. “Het is de raad die de tarieven heeft vastgesteld”.

Daan van de Wollenberg (VVD) vroeg aandacht voor de door de Eerste Kamer aangenomen spreidingswet. “Wat betekent dat voor Ambacht?”. Wethouder Steven van Die antwoordde dat Ambacht al 200 mensen opvangt, bijna net zo veel als in de berekening volgens de spreidignswet staat. Volgens hem zijn er landelijk, regionaal en lokaal nog veel vragen. Hij zit bij de regionale regietafel die hierover praat.

Oene Doevendans van Realistisch Ambacht vroeg om opening van zaken rondom de door SGP/CU gevoelde vertrouwenscrisis rondom de benoeming van een nieuwe wethouder. Leo Platschorre van die fractie hoopt dat eind deze week met mededeling naar buiten te komen.

Tekst: Truwdy Wehrmeijer
Foto: Brochure Blauwhoed